AnQore verkiest schip boven vrachtwagen

Published on: 22 April 2024

Maar liefst 1.600 ton CO₂-uitstoot per jaar bespaart het Zuid-Limburgse AnQore. Dat doet het bedrijf door te kiezen voor transport per schip in plaats van per vrachtwagen. “Als we onze grondstof propeen met vrachtwagens hadden laten vervoeren, dan zouden zij jaarlijks zo’n 3,3 miljoen kilometer moeten afleggen. Per schip is dit slechts 80.000 kilometer per jaar”, verduidelijkt directeur Supply Chain en Inkoop Sjoerd Zuidema de keuze.

AnQore in het Zuid-Limburgse Urmond is al meer dan 50 jaar leverancier van hoogwaardige grondstoffen. Bijvoorbeeld acrylonitrile, een grondstof die onder andere wordt gebruikt voor het maken van producten die worden gebruikt bij de zuivering van afvalwater, maar ook bij de productie van chirurgische handschoenen, windmolenwieken en vliegtuigen. Om acrylonitrile te maken, zijn ammoniak en propeen nodig. Propeen werd tot eind vorig jaar aan AnQore geleverd via een buisleiding vanuit lokale productie op Chemelot. Maar omdat deze levering zou stoppen, moest AnQore op zoek naar een andere leverancier én een logistieke oplossing om het propeen in Geleen te krijgen. “Nieuwe leveranciers vinden was niet het probleem, want er is in Europa veel propeen beschikbaar”, vertelt directeur Supply Chain en Inkoop Sjoerd Zuidema (die per 1 mei CEO wordt). “Het transport van het propeen naar ons bedrijf was een grotere puzzel.”

Drie schepen exclusief voor AnQore

“Toch kozen we voor het transport al vrij snel voor de binnenvaart”, vervolgt Sjoerd. “We hebben heel veel propeen nodig; meerdere schepen van 1.300 ton per week. Dit hadden we in theorie per vrachtwagen kunnen laten vervoeren, maar dan zouden er dagelijks vele vrachtwagens rijden. Aangezien wegvervoer voor propeen ook niet de standaardmodaliteit is in de industrie, kozen we daarom voor een veiligere, meer praktische en veel duurzamere oplossing: vervoer per schip.” Sinds half februari van dit jaar komt het propeen per schip vanaf petrochemische producenten in Rotterdam, Antwerpen en het Rijn-Ruhrgebied naar Geleen. Daarvoor leaset AnQore drie schepen die exclusief voor het bedrijf varen. Sjoerd: “Hierdoor kunnen we zelf bepalen wanneer en waar we propeen willen halen. Ja, de binnenvaart is voor ons de perfecte manier om het propeen te vervoeren.” Alle schepen zijn van GEFO Shipping Group en twee van de drie schepen zijn nieuwbouwschepen met een stage-V motor. Deze schonere schepen krijgen bijvoorbeeld korting op havengelden.

Diverse aanpassingen

Om propeen per schip te kunnen vervoeren, waren diverse aanpassingen nodig. In de Port of Chemelot is een losplek voor de schepen gerealiseerd. Ook is er vier kilometer aan ondergrondse buisleidingen aangelegd: van de losplek in de haven naar de fabriek van AnQore. Het propeen wordt vanuit het schip direct de buisleidingen in gepompt. De buisleidingen gaan naar twee opslagtanks (storage bullets) van vijftig meter lang en acht meter doorsnede. Hierin wordt het vloeibare propeen opgeslagen. Deze opslagtanks waren overigens ook nodig geweest als er per vrachtwagen was getransporteerd. Vanaf deze tanks loopt er een bovengrondse leiding naar de AnQore-fabriek.

In twee jaar tijd alles klaar

“Om dit alles aan te leggen, moesten we diverse vergunningen aanvragen”, verduidelijkt Sjoerd. “We moesten rekening houden met onder andere geluidsnormen, erfpacht, stikstof – want vlakbij ligt een Natura2000-gebied – en lokale fauna. In goede afstemming met de vergunningverleners hebben we alles op tijd en efficiënt kunnen regelen. We moesten de hele installatie in twee jaar ontwerpen en bouwen om tijdig propeen vanaf de nieuwe leveranciers te kunnen vervoeren. Dit is gelukt!”

Subsidie modal shift gekregen

Omdat AnQore per schip ging vervoeren en niet per vrachtwagen, vroeg AnQore de subsidie modal shift aan. “Deze subsidie hebben we intussen ook toegekend gekregen, mede omdat we bijdragen aan het realiseren van nieuwe binnenvaartcapaciteit. Als we het propeen met vrachtwagens hadden laten vervoeren, dan hadden zij jaarlijks zo’n 3,3 miljoen kilometer moeten afleggen. Per schip is dit slechts 80.000 kilometer per jaar. Eén schip vervangt bijna 65 vrachtwagens en gelet op de besparing in transportkilometers scheelt dat maar liefst 1.600 ton CO₂-uitstoot per jaar. Deze hoeveelheid wordt normaal door 66.000 bomen opgenomen.” 

Oriënteren op biobrandstof

Ook de overige logistieke bewegingen van AnQore zijn zo duurzaam mogelijk. Zo wordt ongeveer 90% van het acrylonitrile-volume vervoerd per spoor. En leveranciers voeren ook veel andere grondstoffen aan per binnenvaart, spoor of buis als het van andere producenten op Chemelot komt. “Slechts een klein deel komt per vrachtwagen”, vult Sjoerd aan. “Hierbij gaat het met name om verpakte kleinere volumes grondstoffen. Voor het transport van gevaarlijke goederen is het nog niet toegestaan om waterstof- of elektrische trucks in te zetten. Wel oriënteren we ons samen met onze logistieke dienstverleners op het gebruik van biobrandstof en het inzetten van hybride locomotieven op trajecten die nog niet geëlektrificeerd zijn. Dit zou een eenvoudige stap zijn waar veel CO₂-winst mee te behalen is.” Een voorbeeld van een biobrandstof is HVO. Voor de productie hiervan zijn geen fossiele grondstoffen nodig. Daardoor zijn de CO₂-uitstoot en andere schadelijke emissies kleiner, zoals fijnstof, stikstof en zwavelemissies. Bij HVO100 is de CO₂-reductie zelfs 89%.

In 2050 CO₂-neutraal 

Duurzaamheid is heel belangrijk voor AnQore; het bedrijf wil in 2050 CO₂-neutraal zijn. Naast de verduurzaming van de logistiek werkt het bedrijf hier ook op andere manieren aan, vertelt Sjoerd. “Zo komt een deel van de elektriciteit van een windpark in Friesland. Daarnaast willen we fossiele ammoniak en propeen steeds meer vervangen door ammoniak en propeen met een niet-fossiele oorsprong. Bovendien werken we hard aan het ontwikkelen van een totaal nieuwe technologie voor 2045. Die zorgt voor een directe CO₂-reductie van 70%, 15% besparing van aardgas en circa 50% stikstof-reductie. Deze besparingen kunnen we veel eerder realiseren met een op maat gemaakt pakket aan ondersteuning van de overheid. Hierover zijn we in gesprek. We hopen dat dit ertoe leidt dat we onze uitstoot wellicht al in 2027 kunnen gaan verminderen met nog eens 400.000 ton CO₂.”

Geholpen door logistiek makelaar

Al met al zijn het dus veel mooie duurzame stappen die het bedrijf uit Urmond zet. Soms met hulp van experts op specifieke thema’s. Zo kreeg AnQore de subsidie modal shift getipt door Miranda Volker, logistiek makelaar van Zuid-Limburg Bereikbaar. “Miranda hielp ons ook met het indienen van de aanvraag. Die samenwerking verliep heel erg goed. We blijven contact met Miranda houden, bijvoorbeeld voor hulp bij de uitvoering van de subsidie.”

Bron: Logistiekbereikbaar.nl