PRIVACYVERKLARING JOINTS CORRIDOR OFF ROAD

INLEIDING:

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle door Joints Corridor Off Road geleverde producten en diensten.
Joints Corridor Off Road, gevestigd te Ezelsveldlaan 59 2611 RV Delft, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

1. ALGEMEEN
PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Joints Corridor Off Road verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Gegevens die Joints Corridor Off Road van u nodig heeft of noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder omschreven doeleinden en die door Joints Corridor Off Road in ieder geval en ten minste worden verwerkt, betreffen:
• Voorletters en achternaam
• Bedrijfsnaam
• Adresgegevens (bestaande uit straatnaam + huisnummer + postcode)
• Telefoonnummer (mobiel of vast)
• E-mailadres
• Administratie: bankgegevens, KvK, BTW-nummer

VERWERKT JOINTS CORRIDOR OFF ROAD OOK BIJZONDERE PERSOONSGEGEVENS?

Joints Corridor Off Road verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens
Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, een strafrechtelijk verleden of etnische gegevens.

WAAROM WE GEGEVENS NODIG HEBBEN

Als u een overeenkomst heeft met Joints Corridor Off Road, dan willen we u goed van dienst zijn. Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden:
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
• U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
• Om goederen en diensten bij u af te leveren.
• Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn; gegevens die wij nodig hebben voor onze administratie en belastingaangifte.
• Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden, die in verhouding staan tot het soort dienstverlening vanuit Joints Corridor Off Road. Bijvoorbeeld om u via onze nieuwsbrief te informeren over een nieuwe activiteit van Joints Corridor Off Road. Wilt u niet benaderd worden via onze nieuwsbrief, dan kunt u dit aangeven in de nieuwsbrief door onderaan op ‘uitschrijven’ te klikken.
Wij kunnen uw gegevens enkel voor een ander doel gebruiken, dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren, als er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat.

WELKE REGELS GELDEN BIJ DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is Joints Corridor Off Road gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt Joints Corridor Off Road zich het recht voor wijzigingen door te voeren in dit privacy statement om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring.

HOE LANG WE GEGEVENS BEWAREN

Joints Corridor Off Road zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden Joints Corridor Off Road verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

2. COOKIES EN WEBSITEBEZOEK (GOOGLE ANALYTICS)
2.1 COOKIES

Onze site maakt gebruik van Cookies. Klik hier https://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies voor uitleg wat Cookies zijn en doen. De meeste
browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser. Voor uitleg om Cookies uit te schakelen en/of bij het afsluiten van uw pc deze gelijk te laten verwijderen raadpleeg de instellingen van uw browser.

MEER INFORMATIE OVER COOKIES:

Functionele cookies (geen toestemming nodig)
Deze cookies zorgen ervoor dat een website informatie kan onthouden, die van invloed is op het gedrag en vormgeving van de website en dat de website goed functioneert. Zonder het gebruik van deze cookies werkt de site niet naar behoren. Denk hierbij aan de voorkeurstaal of de regio waar iemand woont of cookies die functies voor basisnavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk maken. Ook het winkelmandje binnen een webshop, dat onthoudt wat je als bezoeker bij een vorig bezoek in je winkelmandje hebt gestopt.
Niet-functionele cookies (wel toestemming nodig)
Analytische cookies: Door middel van deze cookies krijg je inzicht in hoe bezoekers jouw website gebruiken. Het bekendste programma hierin is Google Analytics.

Social media cookies: Denk hierbij aan de bekende share en like-knoppen van bekende platformen zoals Facebook, Twitter, LinkedIn, maar ook een filmpje dat geplaatst staat op de website via Youtube en je Twitter- en Facebookberichtenfeed.
Advertentie cookies: De advertentie cookies worden gebruikt om bezoekers de juiste advertenties te laten zien op diverse (sociale) platformen. Dit type cookie stelt een bedrijf in staat om de marketing gericht en efficiënt in te zetten, door advertenties te tonen, die toegesneden en relevant zijn voor de individuele gebruiker.
Cookies van derden: niet-geclassificeerde cookies die (nog) niet geclassificeerd zijn indien deze niet zijn onderverdeeld in de bovenstaande categorieën.

2.2 WELKE COOKIES GEBUIKEN WIJ?

Google Analytics
Joints Corridor Off Road gebruikt technische, functionele cookies en analytische cookies. Deze website maakt gebruik van Google Analytics. Dit programma levert belangrijke statistieken over aantallen bezoekers, de bezochte pagina’s, de verkeersbronnen en andere essentiële informatie waarmee wij deze website voortdurend kunnen verbeteren voor de gebruikers. Deze statistieken zijn anoniem en niet te herleiden tot een bepaalde persoon of gebruiker. Er wordt geen gebruik gemaakt van ‘behavioural targeting’ waarmee u op basis van uw klikgedrag speciale
inhoud krijgt te zien; uw surfgedrag blijft volledig anoniem. Gegevens uit contactformulieren worden niet in Analytics verwerkt of opgeslagen.
Wij hebben Google Analytics conform de AVG privacy wetgeving ingericht:
1. er is een bewerkersovereenkomst met Google gesloten
2. het laatste octet van het IP adres wordt gemaskeerd
3. de functie ‘gegevens delen’ is uitgezet; gegevens worden NIET gedeeld
4. wij maken GEEN gebruik van andere Google-diensten (zoals AdWords of Optimize)
Opt-out Als u het script van Analytics liever helemaal wilt blokkeren dan kunt u hier een opt-out plugin voor Google Analytics downloaden: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Met deze plugin telt uw bezoek niet meer mee in de statistieken van alle websites die Google Analytics gebruiken.

3. GEGEVENS EN BEVEILIGING
GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft uiteraard altijd de mogelijkheid om al uw, bij ons bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor stuurt u een gespecificeerd verzoek naar: babiche.vandeloo@topsectorlogistiek.nl

BEVEILIGING

Joints Corridor Off Road hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. Joints Corridor Off Road heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Iedere persoon die bij Joints Corridor Off Road toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. In het geval Joints Corridor Off Road gebruik maakt van de diensten van derden, zal Joints Corridor Off Road in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op.

UW PRIVACY RECHTEN

Wanneer u een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van uw persoonsgegevens doet, zal Joints Corridor Off Road u hierover binnen 5 werkdagen informeren. Dit verzoek kunt u indienen via babiche.vandeloo@topsectorlogistiek.nl

VRAGEN

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit Privacy Statement kunt u contact met ons opnemen, via babiche.vandeloo@topsectorlogistiek.nl
Dit privacy statement is opgesteld d.d. 08 september 2021.