Over het programma

Het Joint Corridors Off-Road Programma wordt ondersteund door de Topsector Logistiek, waardoor het programma versneld heeft kunnen opschalen. Het Joint Corridors Off-Road Programma richt zich op (synchromodale) Joint Corridor Development voor Beschikbaarheid, Schaalbaarheid, Bereikbaarheid en Duurzaamheid van wereldklasse. Het programma bereikt dit door het faciliteren van samenwerking tussen verladers, vervoerders en stakeholders, dichtbij de ondernemers in hun eigen regio, met toegankelijke tools. Het richt zich hierbij op sociale innovatie en biedt geen financiële ondersteuning aan bedrijven.

Corridors worden door bedrijven daarom op basis van een solide business case zelf ontwikkeld. Het Joint Corridors Off-Road Programma creëert een veilige, neutrale omgeving om samenwerkingsschaal te ontsluiten en de vereiste mindshift actiegericht te implementeren. De betrokkenheid varieert van informeren, matchmaking tot procesbegeleiding. Vanwege de neutrale positie zijn het Joint Corridors Off-Road Programma en de samenwerkende regionale programma’s niet betrokken bij de daadwerkelijke implementatie en operationalisatie.

In het Joint Corridors Off-Road Programma worden verladers en vervoerders bijvoorbeeld begeleid bij het opzetten van samenwerkingen op een door hen veelgebruikte corridor (de Joint Corridor). Dit met als doel om zoveel mogelijk te vervoeren lading van de weg af te krijgen. Het samenwerken is nodig, omdat voor het inzetten van andere modaliteiten dan vrachtvervoer, zoals binnenvaart of spoor, vaak een groter volume nodig is om deze vorm van vervoer voor betrokken partijen (zowel de verlader als de vervoersaanbieder) rendabel en betrouwbaar te maken.

Het achterliggende doel van deze ‘modal shift’ is natuurlijk het verbeteren van duurzaamheid door het verminderen van CO2-uitstoot, en bereikbaarheid door het verminderen van filedruk en het beschikbaar maken van andere modaliteiten (spoor, binnenvaart, shortsea) voor binnenlands en buitenlands transport. Het overkoepelende doel is om deze corridors volledig synchromodaal te maken.

Team off-road

Onze landelijke programma uitvoerders