Instappen!

50
Joint Corridors
3.4M
TUE transport
Capaciteit
940K
Ton CO2
Bespaard
1.5M
Vrachtwagen Ritten
Bespaard
430M
Wegkilometers
Bespaard
500
Aankomsten/
vertrekken pw

Meer impact

Joint Corridors Off-Road

Het Joint Corridors Off-Road programma wordt ondersteund door de Topsector Logistiek. Het programma helpt verladers en vervoerders om meer gebruik te maken van binnenvaart, rail en short sea. Gezamenlijk met de bedrijven maken wij multimodale transportcorridors naast de weg mogelijk in elke regio van Nederland.

Iets voor mij?

Het is nog nooit zo aantrekkelijk geweest om Off-Road te gaan. De drempel om over te stappen op intermodaal vervoer wordt de laatste jaren kleiner. Steeds meer dienstverleners bieden interessante oplossingen aan die goed kunnen concurreren met wegvervoer. Communicatie, berichtuitwisseling en track&trace worden in toenemende mate geautomatiseerd, waardoor het voor verladers aantrekkelijk wordt om niet standaard maar alles over de weg te laten gaan. Daarnaast is er macro-economisch een stevige stimulans om meer lading van de weg te halen. Het Nederlandse wegennetwerk loopt vol, er is een toenemend tekort aan gekwalificeerde chauffeurs en aan wielen en het klimaat is een onderwerp dat door bedrijven daadwerkelijk wordt opgepakt.

In beeld

Niemand kan zo goed verwoorden wat Joint Corridors Off-Road zijn dan de huidige bedrijven op succesvolle Joint Corridors. Rond elke Joint Corridor wordt gebruikt gemaakt van meerdere transportmodaliteiten (vervoerswijze), naast wegtransport, binnenvaart, spoorvervoer of zeevaart (shortsea). Het aantal Joint Corridors blijft groeien, nieuwe deelnemers stappen steeds eenvoudig, veilig en vertrouwd in. Benieuwd hoe de bedrijven het ervaren?

Kijk naar de verhalen uit de praktijk.

 • Limburg Express

 • Bayern Express

 • Maascorridor

 • Maasvlakte Shuttle

 • JOINT CORRIDORS OFF ROAD FELICITATIES VAN MINISTER HARBERS

 • Rotterdam Corridor

 • Schelde Barge Corridor

 • Joint Systems

 • Tiel Corridor

 • K-Tainer

 • Groene Hart Corridor

 • Maas-Roer Corridor

 • Polonaise 2

 • Twente Corridor

 • Off-RoadRunners

 • Agrifood+ Express

 • Rotterdam Corridor

 • Groene Corridor

 • Off-Road vanuit Noord-Nederland

 • Off-Road vanuit Overijssel

 • Off-Road vanuit Noord-Holland/Flevoland

 • Frites Express

 • Coevorden Shuttle

 • Off-Road vanuit Gelderland

 • Off-Road vanuit Limburg

 • Off-Road vanuit Brabant

 • Off-Road vanuit Zeeland

 • Off-Road vanuit Zuid-Holland

 • TSL Off-road rally 2020

 • Joint Corridor Tilburg, The Netherlands – Rzepin, Poland

 • Joint Corridor Nijmegen – Hull

 • Joint Corridor from Vlissingen

 • Joint corridor from Tilburg

 • Joint Corridors all together!

 • Kick-Off Lean & Green Off-Road Runners

 • Go Off-Road with Lean & Green

 • Joint Corridor Oslo – Roermond

 • ‘Just do it, Go Off-Road’

 • Building the Network – NewWays Zuid-Holland

 • Joint Corridor from Leeuwarden and Emmerich

 • Joint Corridor from Gorinchem and Barendrecht

 • Joint Corridor from Bergen op Zoom

 • Joint Corridor to Italy and Turkey

 • Joint Corridor to Slovakia and Hungary

 • Joint Corridor Venlo – Chongqing

WERKWIJZE

Modal-shift

Het Joint Corridors Off-Road Programma draait om het helpen van bedrijven de modal shift te maken, en dat lukt niet met tools alleen. Elke verandering vraagt om mensenwerk, en met behulp van het landelijke programma wordt er in de regio’s elke dag hard gewerkt door regionale programma managers aan activatie en implementatie.

Een belangrijke factor bij het vergroten van de modal shift is inzicht te geven in wat de mogelijkheden zijn. Dat wordt door de regiomanagers gedaan door het gesprek met ondernemers aan te gaan, hun ervaringen te delen, door evenementen te organiseren of bijdragen te leveren. Ze worden hierbij ondersteund door het landelijke Joint Corridors Off-Road team, het Legal Office en eventueel ook door de Joint Corridors Off-Road Runners.

Lees meer