Off-Road Runners

Off-RoadRunners

Gedreven studenten logistiek en supply chain van Nederlandse hogescholen en universiteiten, grootschalig en gestructureerd betrekken bij de uitvoering van het landelijke programma Joint Corridors Off-Road van de Topsector Logistiek. Studenten worden als ‘Off-RoadRunners’ bij vooruitstrevende bedrijven ingezet op actieonderzoek naar de gezamenlijke (door)ontwikkeling van multimodale transportcorridors naast de weg: Joint Corridors Off-Road. Off-RoadRunners zijn meestal 4e jaars HBO studenten verbonden aan hogescholen. Het programma Joint Corridors Off-road zorgt hiermee voor de verbinding met het onderwijs. De nieuwe generatie logistiek managers kent en benut daardoor de Off-Road mogelijkheden.

Belangrijke onderzoeksthema’s

 • Opschalen van het aantal gebruikers en het vrachtvolume op bestaande Joint Corridors.
 • Meekrijgen van het midden- en klein bedrijf (mkb) in de verandering naar multimodaal transport op Joint Corridors.
 • Digitaliseren en efficiënt maken van de vrachtboeking, vrachtverwerking en vrachtmonitoring op Joint Corridors.
 • Onderling verbinden van Joint Corridors tot een superieur multimodaal netwerk.

Klik hier Off-RoadRunners Magazine voor voor meer informatie.

Off-road Runners

Off-RoadRunners Certificaten

Masterclasses

Naast het uitvoeren van een opdracht voor het programma. Krijgen de studenten ook drie masterclasses aangeboden. Deze masterclasses zijn nu nog gericht op de studenten maar worden in de toekomst beschikbaar gemaakt voor de bedrijven.

 1. Synchro Maturity Model
 2. Water
 3. Spoor

 

 

Evenementen

 

 

 

Off-RoadRunners Alumni

Het betrekken en inzetten van studenten binnen het programma Joint Corridors Off-Road zorgt niet alleen voor een versnelling van de omslag naar multimodaal transport op de korte termijn, maar juist ook voor een positieve systemische verandering op de lange termijn binnen de bedrijven, het onderwijs en de overheid. Met elkaar leren en groeien in multimodaal transport op Joint Corridors met een positief economisch en maatschappelijk effect dat duurzaam is.

 

 

Rapporten

Hieronder volgt een overzicht van de rapporten die uitgevoerd zijn in de laatste 5 jaar.

2023-2024

BCTN Alblasserdam
Summary:

Dit onderzoek richt zich op de rol van BCTN Alblasserdam als draaischijf voor containervervoer. Het doel is binnen 17 weken een rapport op te leveren dat bedrijven overtuigt om via de binnenvaart te vervoeren.

Resultaten

 • Huidige verkeersdrukte en potentiële kostenbesparingen geïdentificeerd.
 • Eén positief bedrijf, Hans Boodt Mannequins, toont interesse.
 • CO2-besparing van 82 ton en 42.952 vermeden wegkilometers per jaar door slechts één bedrijf.

Aanbevelingen:

 1. Bedrijven blijven benaderen en voordelen van binnenvaart benadrukken.
 2. Voorbeelden van succesvolle overstappen delen.
 3. Organiseren van een mkb-instapevent voor verdere overtuiging.

 

Lege Containers
Summary:

Dit project richt zich op de vermindering van lege containertransporten over de weg door een modal shift naar binnenvaart. Doel: 20% CO2-reductie binnen 20 weken.

Resultaten:

 • Huidige markt is niet klaar voor een definitieve oplossing.
 • Problemen zoals rederij-invloed en gebrek aan bruikbare data worden besproken.

Aanbevelingen:

 1. Stimuleren van datatransparantie.
 2. Mogelijkheid tot sluiten van weggebonden empty depots.
 3. Vervolgonderzoek over 1,5 jaar.
Uitbreiding Maasvlakte Corrido
Summary:

Dit rapport verkent de haalbaarheid van een spoorverbinding tussen Rotterdam en Antwerpen, gefocust op de Maasvlakte Shuttle van Trimodal Europe.

Resultaten:

 • Analyse van de huidige Maasvlakte Shuttle en potentieel voor uitbreiding.
 • Interesse van logistieke bedrijven in een samenwerking.
 • Vereisten voor uitbreiding, inclusief capaciteit en milieuoverwegingen.

Conclusie:

De Maasvlakte Shuttle is een efficiënte en duurzame transportoptie. Het rapport biedt een basis voor strategische besluitvorming in multimodaal goederenvervoer.

Bayern Express
Summary:

Dit onderzoek richt zich op de Bayern Express, een treindienst tussen Rotterdam en de Bayern-regio, en onderzoekt de benodigde capaciteit en infrastructuur voor een betrouwbare dagelijkse verbinding tussen Maasvlakte II en München/Nürnberg, met aandacht voor marktvoorkeuren en CO2-besparingen.

Resultaten:

 • Identificatie van optimalisatiemogelijkheden voor handelsroutes.
 • Dagelijkse verbinding om de voorkeur voor de Hamburg-route te doorbreken.
 • 77% CO2-besparing en aanzienlijke vermindering van wegkilometers.
 • Huidige infrastructuur is voldoende, maar er zijn Zuid-Duitse marktproblemen.

Aanbevelingen:

 • Gericht benaderen van Duitse bedrijven om marktvoorkeuren te veranderen.
 • Volgen van de renovatieplannen van het Duitse spoorwegnet.

 

Joint Chemical Corridors (ENGELS)
Summary:

Dit project evalueert de synchromodal shift en samenwerkingmodellen voor chemische logistiek.

Resultaten:

 • Synchromodaliteit bevordert samenwerking en real-time mode switching.
 • Horizontale samenwerking verbetert kosten, betrouwbaarheid en capaciteit.

Aanbevelingen:

 •  Stimuleren van horizontale samenwerking bij chemische mkb’s.
 • Betrekken van een vertrouwde mediator voor succesvolle samenwerking.

2022 - 2023

Tanktransport: Van weg naar water
Summary:

Centrale vraag: Van welke joint corridors of nieuwe routes kunnen Den Hartogh Logistics, Van den Bosch Transport, en Nijhof-Wassink gebruikmaken om hun goederen over water te vervoeren in plaats van over de weg?

Onderzoek: Data-analyse om overlappende bestemmingen te identificeren en selectie van barge operators voor mogelijke samenwerking.

Resultaten:

Drie potentiële regio’s voor samenwerking: Almelo, Duisburg, en Walcheren. Barge operators werden beoordeeld op frequentie, duurzaamheid, betrouwbaarheid en kosten.

Conclusie: Samenwerkingsopties zijn geïdentificeerd en barge operators uitgenodigd voor verdere besprekingen.

Groene Hart Corridor
Summary:

Centrale vraag: Hoe kan de Groene Hart Corridor zodanig ontwikkeld worden dat binnen een half jaar vaste vaarverbindingen tussen Bergambacht en Rotterdamse terminals gerealiseerd kunnen worden?

Onderzoek: Gesprekken met huidige deelnemers en analyse van bedrijventerreinen zoals Distripark Doelwijk en Logistiekpark.

Resultaten:

 • Momenteel onvoldoende interesse en volume om directe verbindingen op te zetten.
 • Mogelijkheid voor vaste vaarverbindingen door een route langs meerdere terminals.
 • Potentieel om CO2-uitstoot te verminderen en verkeersdrukte te verlagen.

Conclusie

Vervolgonderzoeken zijn nodig om voldoende volume te realiseren voor de corridor.

Herpositionering van lege containers in Rotterdamld
Summary:

Dit onderzoek richt zich op de herpositionering van lege containers in de Rotterdamse haven. In opdracht van NewWays Zuid-Holland onderzochten studenten van de Hogeschool Rotterdam de mogelijkheden om de positie van lege containers via wegvervoer te verbeteren en de overgang naar binnenvaart te faciliteren.

Centrale vraag: Hoe kan binnen 18 weken een advies worden geformuleerd om een stabiele inkomende flow van lege containers op de terminals op de Maasvlakte te creëren en de transitie van wegvervoer naar binnenvaart te stimuleren?

Onderzoeksmethode: Door gebruik van fieldresearch, deskresearch, data-analyse, literatuuronderzoek en interviews werden problemen en oplossingen in kaart gebracht.

Resultaten:

 • Overzicht van problemen door overvolle opslagcapaciteit.
 • Huidige stromen en besluitvorming rondom lege containers.
 • Optimalisatiepotentieel van herpositionering via binnenvaart, met nadruk op de samenwerking tussen rederijen en terminals.

Aanbevelingen:

 1. Creëren van draagkracht.
 2. Verdere onderzoeken naar de rol van rederijen.
 3. Combineren van transport van lege en volle containers.

2021-2022

ROTTERDAM CORRIDOR
Summary:

De afgelopen jaren is er een interessant netwerk van Joint Corridors opgebouwd binnen het NewWays programma. Een van de eerste opgebouwde Joint Corridor is de Rotterdam Corridor welke via barge schepen van de Waalhaven naar de Maasvlakte verscheept en andersom. Binnen deze corridor zijn de doelstellingen om de vraag van klanten, in het bijzonder van MKB’ers, op te schalen door het voor deze klanten interessanter en eenvoudiger te maken om gebruik te maken van het concept van de Rotterdam Corridor.

Om antwoord te geven op de volgende hoofdvraag: “Op welke manier kunnen de partners van de Rotterdam Corridor het beste voorzien in de informatiebehoefte van de klanten, zowel in het vracht inboekingsproces als in het vrachtmonitoringsproces?” is de Ist-Soll-Gap-methode toegepast. Hierin wordt de huidige situatie vergelijken met de gewenste situatie. De structuur binnen de Ist-Soll-Gap bestaat uit vrachtboeking, vrachtmonitoring, swimlane en een deelconclusie.

Haalbaarheidsanalyse opschaling Rotterdam - Wenen trein
Summary:

Veel bedrijven in Zuid-Holland maken gebruik van het traditionele wegtransport wat veel CO2-uitstoot en files op de wegen met zich meebrengt. Het programma Joint Corridors Off-Road heeft als doel om te onderzoeken of het mogelijk is om bedrijven over te laten stappen op de binnenvaart of het spoor. Hiervoor worden verschillende corridors onderzocht en opgestart, zo ook de spoorcorridor die in dit rapport centraal staat, de Rotterdam – Wenen corridor.

Momenteel rijden er twee verschillende treinen van Rotterdam naar Wenen. Beide rijden met de tractiepartij Rotterdam Rail Feeding door Nederland. Het ene product is van LKW Walter en het andere product is van Hupac/ECS en Bertschi. In dit onderzoek zal er alleen gekeken worden naar de trein van Hupac, ECS en Bertschi.  De trein van Hupac/ECS en Bertschi rijdt vanaf de Cobelfret en de Bertschi terminal, beide met een halve trein, naar de Botlek. Hier worden de twee halve treinen gekoppeld tot één trein, waarna deze naar de Wiencont Terminal rijdt.

Het is gebleken dat het vervoer via dit traject mogelijk efficiënter, frequenter en met meer volume kan. Wanneer er meer volume kan worden gecreëerd voor de trein, kan de frequentie, die nu 5 keer per week is, wellicht verhoogd worden tot 6 of 7 keer per week. Om de route af te leggen moet de trein iedere keer natuurlijk worden voorzien van volume. Bertschi vult per trein tussen de 7 tot 12 à 13 wagons per keer. Op een wagon passen twee à drie 20ft containers, afhankelijk van het wagontype dat wordt ingezet. ECS heeft momenteel zo’n 20 tot 22 45ft containers per trein die naar Wenen gaan.

De mogelijkheden van modal shift in de regio Barendrecht
Summary:

Het onderzoeksrapport is het resultaat van het onderzoek dat is gedaan naar de mogelijkheden van modal shift in de regio Barendrecht. De vraag die gedurende het onderzoek centraal heeft gestaan, luidt als volgt: “Wat zijn de mogelijkheden voor modal shift in de regio Barendrecht en voor welke partijen zou modal shift een oplossing kunnen bieden?” Het doel dat bij deze vraag hoort is, om binnen 20 weken een inhoudelijk en gestructureerd adviesrapport te schrijven, waarin de mogelijkheden voor modal shift in de regio Barendrecht in kaart zijn gebracht en deze voor te leggen aan de partijen waarvoor modal shift een mogelijke oplossing voor zou kunnen zijn.

De Groene Corridor
Summary:

In dit rapport is onderzoek gedaan naar digitalisering op de Groene Corridor. Dit is gedaan met de volgende hoofdvraag: Hoe kan de communicatie en informatievoorziening zodanig worden verbeterd dat de Groene Corridor aantrekkelijk wordt voor andere Mkb’ers?”

Het is aan te raden voor CCT om een boekingssysteem aan te schaffen waar alle klanten makkelijk op kunnen boeken. Echter is het in de praktijk niet zo makkelijk om te digitaliseren in de logistiek. Met het onderzoek van BluJay is er naar voren gekomen dat digitaliseren de volgende uitdagingen met zich mee brengt: datasilo’s, verouderde IT-systemen en gebrek aan draagvlak vanuit het management.

2020-2021

Off Road: West-Brabant Corridor
Summary:

In dit onderzoek is er gezocht naar het antwoord op de vraag: “Op welke wijze kan er binnen 20 weken een Business Development Plan worden opgesteld, waardoor kleine en middelgrote bedrijven geïnformeerd en overtuigd kunnen worden voor een samenwerking met de West-Brabant Corridor?” Om deze vraag te beantwoorden is er kwalitatief- en kwantitatief onderzoek uitgevoerd. Er is onderzoek gedaan naar de huidige situatie van de West-Brabant Corridor, een interne- en externe analyse, de doelgroep bepaald en een communicatiestrategie opgesteld. Vanuit deze aspecten is een advies geschreven om kleine en middelgrote bedrijven te informeren en te overtuigen om deel te nemen aan de West-Brabant Corridor.

 

Royal Lemkes gaat off road!
Summary:

Dit is de managementsamenvatting van het advies- en implementatieplan over de distributieketen van Royal Lemkes. De aanleiding voor het onderzoek is het programma New Ways Zuid-Holland, een programma met als doel MKB bedrijven aan te moedigen hun goederen te vervoeren via een andere modaliteit dan het traditioneel wegvervoer. Hierbij wordt antwoord gegeven op de onderzoeksvraag:

“Voor welke klanten van Royal Lemkes zou spoorgoederenvervoer een reële optie kunnen zijn waardoor een efficiënt (betrouwbaar en robuust,) effectieve en duurzame joint corridor opgezet zou kunnen worden?”

Rapport Off Road Barge en spoor goed uitwisselbaar
Summary:

De aanleiding voor deze opdracht begint bij het feit dat meerdere logistiek dienstverleners al een aantal jaren vele (onnodige) kosten genereren in de barge om hun tijdslot te halen voor de containers die uiteindelijk via deepsea zullen worden vervoerd. Hierop zoeken zij naar een alternatief waardoor deze kosten gereduceerd zullen worden. Er wordt voornamelijk gedacht aan een oplossing via het spoor waardoor er een ideaal scenario ontstaat voor deze dienstverleners met de flexibiliteit in spoor en barge. Wegvervoer is in dit vraagstuk uitgesloten. Dit moet ervoor zorgen dat het transport via wegvervoer enigsinds wordt ontlast waardoor de CO2-uitstoot wordt gereduceerd.

2019-2020

Cargill: Goes off-Road
Summary:

In de periode van september 2019 tot en met januari 2020 hebben studenten van de Hogeschool Rotterdam praktijkonderzoek uitgevoerd naar de overstap naar een modal shift voor Cargill. Het praktijkonderzoek is gericht het transport tussen de productielocaties van Cargill in de Botlek en Izegem. Cargill wenste een onderzoek naar een duurzamere transportwijze tegen een kostendekkende prijs. Voor dit praktijkonderzoek diende de volgende hoofdvraag te worden beantwoord:
“Welke mogelijkheden zijn er tot het realiseren van een modal shift naar de binnenvaart met een Co2 reductie van 10% voor de transporten van ISO containers

’De Groene Corridor’’
Summary:

In dit rapport is er onderzoek gedaan naar hoofdmatig berekeningen omtrent CO2 uitstoot op de Groene Corridor, waarbij de oude situatie waarin alles nog per vrachtwagen werd vervoerd van de Heinekenbrouwerij in Zoeterwoude naar de haven, is vergeleken met de huidige situatie, waarin alle containers per vrachtwagen naar het Alpherium worden vervoerd en vervolgens hun weg over de binnenvaart naar de haven van Rotterdam of Antwerpen vinden.

Corridor Rotterdamse haven
Summary:

De opdracht is gericht op het opschalen van vervoer over water, omdat dit een stuk duurzamer is dan transporteren over de weg. Om dit mogelijk te maken zal er een groter netwerk gebouwd moeten worden om meer bedrijven kennis te laten maken met de mogelijkheden van NewWays. In de toekomst wordt het steeds belangrijker om samen te werken, vertrouwen is dan noodzakelijk. Bedrijven alleen kunnen vaak niet een heel schip vullen om het transport over water rendabel te maken. Daarnaast moeten bedrijven ook overtuigd worden om hun huidige transportwijze te veranderen.
Vandaar dat NewWays op zoek is naar nieuwe bedrijven om haar netwerk te vergroten en zo meer transport over de binnenwateren te kunnen verwezenlijken.
De centrale vraag die voor dit onderzoek is opgesteld luidt als volgt: “Hoe kunnen er binnen 18 weken drie connecties* worden gelegd tussen bedrijven om te zorgen dat het netwerk van NewWays wordt vergroot en er meer gebruik wordt gemaakt van Off-Road transport in de vorm van corridors in de haven van Rotterdam?”