7 DECEMBER

Vraag:

Ook in het programma Joint Corridors Off Road werkt de volgende generatie mee aan de beweging van de weg naar het water of spoor. Hoe noemen wij deze actieve studenten?

Antwoord:

Het betrekken en inzetten van studenten binnen het programma Joint Corridors Off-Road zorgt niet alleen voor een versnelling van de omslag naar multimodaal transport op de korte termijn, maar juist ook voor een positieve systemische verandering op de lange termijn binnen de bedrijven, het onderwijs en de overheid. Met elkaar leren en groeien in multimodaal transport op Joint Corridors met een positief economisch en maatschappelijk effect dat duurzaam is.
Het betrekken en inzetten van studenten binnen het programma Joint Corridors Off-Road zorgt niet alleen voor een versnelling van de omslag naar multimodaal transport op de korte termijn, maar juist ook voor een positieve systemische verandering op de lange termijn binnen de bedrijven, het onderwijs en de overheid. Met elkaar leren en groeien in multimodaal transport op Joint Corridors met een positief economisch en maatschappelijk effect dat duurzaam is.
https://go-off-road.nl/off-road-runners/