Betrouwbaarheid binnenvaart bepalend voor modal shift

23 May 2022

Een harde voorwaarde voor een succesvolle lijndienst voor containervervoer via de binnenvaart, is dat het schip voor meer dan driekwart gevuld is. Ook moet er minimaal drie keer per week worden gevaren. Als daar niet aan wordt voldaan, verschuift het transport naar de weg. De succesfactoren werden benoemd bij de officiële ondertekening van twee lijndiensten: de Limburg Express en de Rotterdam Corridor.

Op de Rotterdam Corridor worden nu drie keer per week containers vervoerd tussen de Waalhaven en de Maasvlakte. 120.000 teu verplaatst zich jaarlijks per binnenvaartschip over deze afstand van 40 kilometer. De Limburg Express loopt tussen van de havens van Born en Venlo in Limburg en de ECT Delta Terminal in Rotterdam. Beide corridors zijn al meer dan twee jaar operationeel en vallen onder het Off-Road programma van de Topsector Logistiek.

Door de ‘fixed windows’, ofwel de vaste vertrektijden van de barges, is de betrouwbaarheid van deze lijndiensten groot: 99% komt op de verwachte tijden aan. ‘Expediteurs kunnen daarmee rekenen, het is goedkoper dan wegvervoer en het bespaart CO2-uitstoot’, zegt Wando Boevé van Topsector Logistiek bij het ondertekenen van de samenwerking deze week.

Boevé noemt het ‘complex’ om transport op een andere manier te organiseren dan hoofdzakelijk over de weg. ‘De weg is voor de hand liggend, maar deze manier van transport is in de toekomst niet houdbaar. Transport moet verplaatsen naar het spoor of naar water vanwege het klimaat, maar zeker ook vanwege de efficiency.’

Hoge bezettingsgraad nodig

De Topsector Logistiek is via het Off-Road programma druk met de modal shift. Niet alle initiatieven monden uit in een corridor zoals de Limburg Express of de Rotterdam Corridor. Volgens Boevé is een verbinding pas een verbinding als er minimaal drie keer per week een schip heen en weer gaat. En om rendabel te zijn moet de bezettingsgraad boven de 80% liggen. ‘Dat kan alleen door volumes van verschillende partijen te bundelen. Het is noodzaak dat de transportsector dit gezamenlijk oppakt.’

34 van deze ‘Off-Road corridors’ draaien nu, inclusief de twee die officieel bekrachtigd zijn. De totale capaciteit is 1,7 miljoen teu. Boevé spreekt de hoop uit in de toekomst de verschillende corridors aan elkaar te koppelen. De investeringen in de corridors komen vanuit subsidies en het bedrijfsleven.

Ladingen bundelen

Ben Maelissa van Danser Group, Leo Ruijs van European Gateway Services en Coen van Baalen van DSV gingen tijdens de middag met elkaar in gesprek over de toegevoegde waarde van de Rotterdam Corridor. De drie partijen werken hier samen.

Ben Maelissa (Danser Group), Coen van Baalen (DSV) en Leo Ruijs (European Gateway Services) en presentator Rob van Lieshout.

Volume

Maelissa: ‘Er is veel volume tussen de Waalhaven en de Maasvlakte, dus het is logisch om dat te bundelen. Het is belangrijk dat andere partijen daarin meegaan, zoals EGS.’ De directeur van Danser spreekt wel zijn zorgen uit over de infrastructuur op het water. ‘Het zet druk op de modal shift als dat niet op orde is. Blijven bruggen en sluizen wel 24 uur per dag bediend? Zo niet, dan legt dat een bom onder deze corridor.’

‘Het gebruiken van deze corridor is heel simpel. We halen ermee 100 tot 150 containers per week van de weg’, zegt Van Baalen van DSV. Volgens Ruijs van EGS is er voor de modal shift vooral ook een ‘mind shift’ nodig. ‘Er wordt vaak gekozen voor wegvervoer in de veronderstelling dat dit flexibeler is, maar dat is niet zo. Je ziet dat nu door samenwerking meer te bereiken is.’

Basisvoorwaarde

De voordelen van de Limburg Express worden doorgenomen door Jan Overdevest, directeur van de Waalhaven Groep, en Matthijs van Doorn van het Havenbedrijf Rotterdam. Overdevest benadrukt dat de binnenvaart met name is gebaat bij betrouwbaarheid. ‘Dat is een basisvoorwaarde’. Een punt van aandacht is wel de extra tijd die expediteurs nodig hebben bij de keuze voor transport per binnenvaart.

‘De betrouwbaarheid zorgt voor rust in het systeem’, vult Van Doorn aan. ‘En de grotere bundels geven ruimte voor nóg meer volume, omdat er minder schepen nodig zijn voor meer containers.’

Fun fact: momenteel is het meest vervoerde goed vanuit Limburg naar Rotterdam hout. In Duitsland worden vanwege een kever in de bossen veel bomen gekapt. De stammen gaan per container van Limburg naar Rotterdam en van daaruit verder naar China.

Presentator Rob van Lieshout, Matthijs van Doorn (vice-president commercial Havenbedrijf Rotterdam) en Jan Overdevest.

BRON: Nieuwsblad Transport https://www.nt.nl/binnenvaart/2022/05/20/betrouwbaarheid-binnenvaart-bepalend-voor-modal-shift/