Multimodaal Vervoer: Efficiënt en Duurzaam

Published on: 15 July 2024

Diedrik Ezendam, commercieel manager van Barge Terminal Born, benadrukt de voordelen van multimodaal vervoer. Barge Terminal Born, een van de grootste inland terminals van Nederland, verwerkt jaarlijks ongeveer 140.000 TEU. De strategische ligging van de terminal maakt het mogelijk om zowel Nederland als delen van Duitsland en België te bedienen, met goede verbindingen naar de havens van Rotterdam en Antwerpen.

Economische Ontwikkeling en Uitdagingen

Barge Terminal Born speelt een cruciale rol in zowel export als import. Hoewel export historisch gezien dominant was, bestaat tegenwoordig 65% van het volume uit import. Deze verschuiving is mede te wijten aan de dalende industriële productie in Nederland, Duitsland en België, evenals stijgende energieprijzen die de maakindustrie en chemie hard raken. De sluiting van de papierfabriek Sappi in Lanaken, een belangrijke exportklant, en verminderde volumes van VDL NedCar illustreren de uitdagingen waarmee de terminal te maken heeft. Desondanks blijft er vertrouwen in economische herstel en toekomstige groei.

Betrouwbaarheid en Efficiëntie

Voor een betrouwbare dienstverlening is de Barge Terminal Born afhankelijk van een vlotte afhandeling van binnenvaartschepen in Rotterdam. De samenwerking met deepsea-terminals in de Limburg Express maakt het mogelijk om fixed calls af te spreken, waardoor vertragingen worden verminderd. Hoewel er nog steeds wachttijden zijn bij sommige terminals, biedt de binnenvaart aanzienlijke voordelen ten opzichte van wegvervoer. Het is niet alleen kosteneffectiever, maar draagt ook bij aan de Europese duurzaamheidsdoelstellingen.

Logistiek Bewustzijn en Modal Shift

Supply Chain Valley stimuleert bedrijven in Limburg om over te schakelen van weg- naar binnenvaart- en spoorvervoer, wat heeft geleid tot een modal shift van 370.000 TEU in de afgelopen drie jaar. Deze verschuiving resulteerde in een CO2-besparing van ongeveer 7,724,639 ton. Hoewel lage kosten voor wegvervoer tijdelijk tot een omgekeerde modal shift hebben geleid, groeit het duurzaamheidsbewustzijn onder bedrijven. Volgens de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) moeten bedrijven rapporteren over hun milieu-impact, wat hen aanmoedigt om voor binnenvaarttransport te kiezen.

Subsidies en Toekomstige Perspectieven

Om bedrijven te stimuleren om van weg- naar binnenvaartvervoer over te schakelen, is er een subsidie van 11,76 euro per TEU beschikbaar voor de eerste twee jaar. Deze subsidie vereist echter een minimumvolume van 375 TEU per jaar, wat een uitdaging kan zijn voor kleinere bedrijven. Toch zien steeds meer bedrijven de voordelen van efficiënt containervervoer per binnenvaart. Dit biedt niet alleen voorspelbaarheid in aankomsttijden, maar helpt ook bij het optimaliseren van personeelsplanning en logistieke processen.

Ivo Schepers van Supply Chain Valley ziet potentieel in het uitbreiden van binnenvaartvervoer naar nieuwe productcategorieën zoals huishoudelijk en bedrijfsafval, bouwmaterialen, en landbouwproducten. De ligging van Limburg parallel aan de Rijn, zonder de problemen van schommelende waterstanden, biedt extra voordelen voor binnenvaartvervoer.

Infrastructuur en Onderhoud

De infrastructuur blijft een cruciale factor voor het succes van binnenvaart. Er is dringend behoefte aan onderhoud en verbeteringen, zoals bij de sluis Weurt, die van vitaal belang is voor de regio. Samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven is essentieel om deze infrastructuur op peil te houden.

Duurzaamheid en Efficiëntie

Arwen Korteweg van Havenbedrijf Rotterdam benadrukt dat de samenwerking tussen inland en deepsea terminals in de Rotterdam-Limburg corridor een voorbeeld is van efficiënt en duurzaam containervervoer. Door deze samenwerking kunnen verladers en logistieke dienstverleners profiteren van kostenbesparingen, lagere CO2-uitstoot en minder wegkilometers. Bedrijven zoals Zelissen Logistics laten zien dat binnenvaart een waardevolle aanvulling is op de supply chain, met voordelen op het gebied van duurzaamheid en efficiëntie. “Over het water als het kan, over de weg als het moet” is niet slechts een modal shift, maar een noodzakelijke mind shift voor een duurzame toekomst.

Bron: https://www.portofrotterdam.com/nl/nieuws-en-persberichten/over-het-water-als-het-kan-over-de-weg-als-het-moet