Versterking van de Concurrentiepositie van Port of Moerdijk in het Multimodaal Goederenvervoer

10 Jun 2024

Port of Moerdijk, de tweede containerhaven van Nederland en de vierde zeehaven van nationaal belang, speelt een cruciale rol in het Nederlandse logistieke landschap. Gelegen tussen de wereldhavens van Antwerpen en Rotterdam, onderscheidt deze haven zich door zijn lage congestie en hoge duurzaamheid. Met vier transportmogelijkheden – water (zee- en binnenvaart), spoor, weg en buisleidingen – biedt Port of Moerdijk een veelzijdig logistiek netwerk.

Unieke Kenmerken en Voordelen

Een van de meest opvallende kenmerken van Port of Moerdijk is het uitgebreide buisleidingennetwerk, dat met name van groot belang is voor de Shell-fabriek in Moerdijk. Deze buisleidingen, die jaarlijks drie miljoen ton vloeibare bulk vervoeren, zijn ongevoelig voor sluizen en getijen, en spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling van waterstofgebruik.

De binnenvaartverbinding van de West-Brabant Corridor tussen de Maasvlakte-terminals, Port of Moerdijk en de terminals in Oosterhout en Tilburg heeft vaste slots op de deepseaterminals en garandeert  hiermee een betrouwbare binnenvaartverbinding. Daarnaast is er een vaste binnenvaartverbinding tussen Moerdijk en Venlo en zijn er op aanvraag binnenvaartverbindingen naar de havens in Antwerpen.

Bedrijvigheid en Ruimte

Op het terrein van Port of Moerdijk bevinden zich ruim 400 bedrijven verspreid over een beheersgebied van 2.635 hectare, wat overeenkomt met meer dan 3.690 voetbalvelden. Deze combinatie van ruimte en een goed ontwikkeld multimodaal transportnetwerk biedt bedrijven grote flexibiliteit en optimale groeikansen voor value-added logistics. In 2023 werd er 15,6 miljoen ton aan goederen overgeslagen in de haven.

Strategische Ambities

Port of Moerdijk heeft drie doelstellingen:

  1. Energietransitie: Onder andere het ontwikkelen van een 380 KV powerstation voor duurzame energievoorziening aan bedrijven op het industrieterrein, maar ook walstroom
  2. Grondstoffentransitie: Bevordering van het gebruik van hernieuwbare grondstoffen en samenwerking tussen bedrijven voor het delen van grondstoffen en reststromen.
  3. Modal Shift: inzetten op het halen van lading van de weg naar water of spoor ter bevordering van de bereikbaarheid en duurzaamheid.

Deze ambities worden besproken in gesprekken met ondernemers en gebruikers van het terrein, evenals met instanties zoals Rijkswaterstaat, om de bereikbaarheid tijdens  onderhoudswerkzaamheden te optimaliseren.

Toekomstige Uitdagingen

Een van de grootste uitdagingen voor de toekomst is het behouden van een gelijk speelveld voor alle modaliteiten. Dit omvat de tarieven voor trucks, de Europese beprijzing van scheepvaartuitstoot en de spoortarieven. Het is cruciaal om een reverse modal shift te voorkomen en eerlijkheid te waarborgen tussen de verschillende transportmodaliteiten.

Duurzaamheid en Innovatie

De haven zet in op verduurzaming door bedrijven te ondersteunen in het ontwikkelen van nieuwe technologieën, zoals de nieuwe schepen die walstroom gebruiken. Ook worden bedrijven gestimuleerd om gebruik te maken van elkaars duurzame energiebronnen, zoals zonnepanelen en warmtereststromen.

Verbeterde Bereikbaarheid

Logistiek Park Moerdijk, een nieuw te ontwikkelen gebied met 140 hectare aan warehousing zal voor extra vrachtverkeer op de A17 en A16 zorgen. Om deze snelwegen zoveel mogelijk te ontzien en bedrijven op LPM te inspireren shortsea-, binnenvaart en railverbindingen te gebruiken, heeft Port of Moerdijk een interne baan aangelegd, die op toekomstig autonoom rijdend vrachtverkeer is voorbereid. Via de Interne Baan wordt het nieuwe logistieke park direct en voor alleen vrachtverkeer en hulpdiensten verbonden met het bestaande haven- en industrieterrein om zo de rijkswegen A16 en A17 te ontlasten.

Promotie en Netwerken

Port of Moerdijk streeft naar zichtbaarheid op beurzen en events en werkt samen met branche- en Europese organisaties om hun positie en uniekheid onder de aandacht te brengen. De haven biedt voordelen zoals korte lijnen, flexibele afhandelingstijden en een benaderbare, daadkrachtige organisatie.

Met de slogan “Connecting You” streeft Port of Moerdijk ernaar om bedrijven groot en klein te ondersteunen op allerlei gebieden, inclusief het continu onder de aandacht brengen van multimodale transportoplossingen.