Physical internet de key voor transitie naar Short Sea Shipping

08 Jul 2024

Een samenwerking tussen studenten van de Hogeschool Utrecht, Container Terminal Utrecht (CTU) en Joint Corridor Off-Road heeft de bereidheid van bedrijven in de provincie Utrecht en een deel van Flevoland en Gelderland uitgewezen om hun logistieke operaties van wegtransport (deels) te verplaatsen naar vervoer over water. Een deel van de ondernemingen maakt op beperkte schaal reeds gebruik van containervervoer, of heeft daar mogelijk interesse in, maar veel houden voorlopig vast aan hun eigen werkwijze.

De scope van dit onderzoek lag op de gebieden Soest, Baarn – gemeente Zeist – gemeente De Bilt, Nieuwegein, Vianen, Amersfoort – Leusden – Hoevelaken – Nijkerk, Lopikerwaard, Stichtse kant Almere (Flevoland) en Barneveld (Gelderland). Verkennend onderzoek heeft plaatsgevonden om per regio na te gaan welke bedrijven mogelijk de potentie zouden kunnen hebben met behulp van physical internet (deels) over te stappen op Short Sea Shipping (SSS) met CTU als multimodaal logistiek dienstverlener.

Belemmerende factoren

Vervolgens is door de Hogeschool Utrecht-studenten contact gelegd met de ondernemingen om de mogelijke animo voor deze transitie te pijlen. Daaruit is gebleken dat sommige bedrijven het zouden zien zitten, omdat zij bijvoorbeeld niet-bederfelijke goederen in bulk importeren waarin een langere doorlooptijd geen struikelblok is. Aan de andere kant blijven andere organisaties terughoudend. Onder meer het vasthouden aan de eigen werkwijze, de extra tijd die SSS met zich meebrengt en het kostenplaatje dat gemoeid gaat met een duurzame transitie zijn struikelblokken om (nog) niet te veranderen.

Anoniem data delen

Om die belemmeringen weg te nemen, kwamen studenten Dylan van der Woude en Sander Lamers, die zich bogen over de bedrijventerreinen in de Lopikerwaard, tot de creatie van een dataspace (Digital Infrastructure in Logistics). In deze physical internet-oplossing delen aaneengesloten bedrijven anoniem data met elkaar. Deze data kunnen vervolgens gebruikt worden om de beladingsgraad van containers die via CTU vervoerd worden inzichtelijk te maken, én te verhogen. Datasoevereiniteit staat als borgingstool centraal.

Dylan van der Woude: “De angst voor bedrijven om data te delen kan weggenomen worden door inzichtelijk te maken op welke wijze het delen van data voordelen met zich mee kan brengen.”