get-injoint corridors off-road

Joint Corridors Off-Road is a national action-program of the Dutch Topsector Logistiek. The aim of the program is to stimulate the joint development of multimodal transport corridors beside the road: Joint Corridors Off-Road. Collaboration between shippers and carriers, in every region of the Netherlands.

collective impact

Companies work together in their own region to start-up, scale-up, continuously improve and make Joint Corridors robust with a common origin and destination of freight transport: from and to the seaports andthe hinterland (Europe and Asia). Four shared values guide thecooperation between companies: 1. Availability, 2. Scalability, 3. Sustainability and, 4. Mobility. This makes Joint Corridors extraordinary reliable and 400% competitive compared to traditional individual road transport.

 • 25
  joint corridors
 • 100
  companies

how we work

 • Collaborate Effectively

  We facilitate Joint Corridor development nearby companies in their own region. Therefor we work together with regional implementation programs, expert organizations and educationalinstitutions. The best students are deployed as Off-RoadRunners for action research at companies.

 • Build a Network

  We act together with companies to build a superior multimodal transportation network thatsurpasses classic individual road transportation. We focus on starting-up, scaling-up, continuousimprovement and making Joint Corridors robust and interconnected.

 • Accelerate Turnover

  We easily introduce companies to Joint Corridors and offer security when boarding. By targetingsmall and medium-sized companies, in addition to large companies, we are working on a change-over in (international) transport from and to the seaports and the hinterland. We are alsoresearching new promising types of freight flows.

 • Explore Breakthroughs

  We stimulate the digitization of work-processes within Joint Corridors for efficient freightbooking, processing and monitoring. To encourage new Joint Corridor developments, we refercompanies to available Modal-Shift Regulations.

Joint Corridors

The number of successful Joint Corridors in practice continues to growand new participants can board easily, safely and securely at more andmore places. Several modes of transport are used around each Joint Corridor. These are inland shipping, rail transport, shortsea shippingand, if necessary, still road transport.

 • Limburg Express

 • Bayern Express

 • Maascorridor

 • Maasvlakte Shuttle

 • JOINT CORRIDORS OFF ROAD FELICITATIES VAN MINISTER HARBERS

 • Rotterdam Corridor

 • Schelde Barge Corridor

 • Joint Systems

 • Tiel Corridor

 • K-Tainer

 • Groene Hart Corridor

 • Maas-Roer Corridor

 • Polonaise 2

 • Twente Corridor

 • Off-RoadRunners

 • Agrifood+ Express

 • Rotterdam Corridor

 • Groene Corridor

 • Off-Road vanuit Noord-Nederland

 • Off-Road vanuit Overijssel

 • Off-Road vanuit Noord-Holland/Flevoland

 • Frites Express

 • Coevorden Shuttle

 • Off-Road vanuit Gelderland

 • Off-Road vanuit Limburg

 • Off-Road vanuit Brabant

 • Off-Road vanuit Zeeland

 • Off-Road vanuit Zuid-Holland

 • TSL Off-road rally 2020

 • Joint Corridor Tilburg, The Netherlands – Rzepin, Poland

 • Joint Corridor Nijmegen – Hull

 • Joint Corridor from Vlissingen

 • Joint corridor from Tilburg

 • Joint Corridors all together!

 • Kick-Off Lean & Green Off-Road Runners

 • Go Off-Road with Lean & Green

 • Joint Corridor Oslo – Roermond

 • ‘Just do it, Go Off-Road’

 • Building the Network – NewWays Zuid-Holland

 • Joint Corridor from Leeuwarden and Emmerich

 • Joint Corridor from Gorinchem and Barendrecht

 • Joint Corridor from Bergen op Zoom

 • Joint Corridor to Italy and Turkey

 • Joint Corridor to Slovakia and Hungary

 • Joint Corridor Venlo – Chongqing

in-region development

 • Zeeland Connect
  Remco de Rijke
  Zeeland Connect

  Visie: Zeeland Connect

  Efficiënte achterlandverbindingen en nieuwe bestemmingen versterken de concurrentiepositie van het verladers en logistieke bedrijven en het vestigingsklimaat in Zeeland. Dat geldt niet alleen voor haven gebonden logistieke stromen, maar ook voor goederenstromen van en naar handels- en productiebedrijven in Zeeland, ook wel genoemd ‘continentale goederenstromen’. Uiteindelijk zijn het alle verbindingen zowel over water en over land die een competitief logistiek netwerk vormen. De uitdaging is om zoveel mogelijk ladingstromen van en naar Zeeland te bundelen om hoge frequenties en meerdere bestemmingen te kunnen aanbieden. Daarnaast is essentieel om het transportnetwerk snel te kunnen aanpassen aan veranderende behoeften bij verladers. De verantwoordelijkheid van het samenbrengen en binden van de haven gebonden ladingsstromen en het ontwikkelen en aanpassen van de benodigde publieke en private infrastructuur ligt bij het logistieke bedrijfsleven en North Sea Port.
 • NewWays Zuid Holland
  Babiche van de Loo
  Joint Corridors Off Road Zuid Holland

  Visie: NewWays Zuid-Holland

  De Provincie Zuid-Holland zet in op efficiënte goederenvervoer met meerwaarde voor de Provincie. Goederen moeten zo efficiënt en schoon mogelijk worden vervoerd met meerwaarde voor Zuid-Holland; bijdragen aan en oplossing bieden voor economie en maatschappelijke opgaven, waaronder de verstedelijkingsopgave. Zuid-Holland zet zich daarbij in, als een van de belangrijkste schakels in het goederentransport, voor toekomstbestendige, concurrerende en emissievrije internationale goederenCorridors. De Provincie wil de vervoersmodaliteiten en goederenstromen op deze Corridors in samenhang organiseren en ontwikkelen. Op het schaalniveau van stedelijke en regionale distributie tot multimodale (inter)nationale Corridors. De Provincie heeft daarbij een eigen verantwoordelijkheid op de provinciale (vaar)wegen. De Provincie faciliteert, agendeert, beïnvloedt en positioneert “Corridors”; het organiserend en in samenhang ontwikkelend vehicle. De Provincie brengt belangen van publieke private partijen bij elkaar en agenderen de positie van transport als afnemer van alternatieve brandstoffen. Tegelijk werkt de Provincie samen met de markt om tot realisatie te komen van nieuwe logistiek concepten en Modalshift. Daarbij wil de Provincie bijdragen aan vernieuwende manieren om publiek en/of private middelen in te zetten.

  De Provincie zet in op 6 maatregelen:
  • Modaliteit specifieke maatregelen: binnenvaart, trein, truck;
  • Versterken robuustheid en toekomstbestendigheid van het infrastructurele netwerk op Corridors;
  • Vergroten van de keuze voor meerdere elkaar vervangende modaliteiten, inclusief logistieke hubs, waarmee de Modalshift wordt gestimuleerd;
  • Inzetten van digitale oplossingen voor veilige en vlotte doorstroming op provinciale- en Rijksinfrastructuur;
  • Verduurzamen van transport, waaronder elektrificatie en waterstof voor binnenvaart;
  • Doorontwikkelen Corridoraanpak:
  o a. multimodaal en (inter)nationaal;
  o b. regionale;
  o c. fijnmazige distributie.

  Al enige tijd spoort de Provincie de logistieke sector (de markt) aan meer gebruik te maken van de binnenvaart en de trein voor het vervoeren van gecontaineriseerde goederen. Dit om bij te dragen aan een schonere en bereikbare Provincie. De Provincie staat voor een aantal uitdagingen als het gaat om de energietransitie waar de logistieke sector een rol heeft, de aantrekkende economische groei (ondanks de invloeden van Corona) en de zeer vele renovatiewerkzaamheden aan bruggen en tunnels. Het realiseren van Modalshift bij de markt blijft een belangrijk speerpunt van de Provincie maar ook van de individuele gemeente in Zuid-Holland.
 • Logistics Community Brabant
  Frans van den Boomen
  Logistics Community Brabant

  Visie: LCB

  Wij brengen Ondernemers, Onderwijs, Overheid en Onderzoek bij elkaar om samen te komen tot logistieke innovaties in Noord-Brabant voor vandaag en morgen. Daarbij zorgen wij voor een duurzame vernieuwing en groei van de logistiek in Noord-Brabant. Productiviteit en kwaliteit in de sector wordt geoptimaliseerd en de Brabantse economie en het sociale welzijn groeit. Wij voeren onderzoek uit in 6 vraaggestuurde thema’s: leefbare stad, data gedreven logistiek, slimme industrie, multimodaal, zorglogistiek en evenementen logistiek. Voor het thema Multimodaal werkt LCB intensief met het landelijke programma Joint Corridors Off-Road van de Topsector Logistiek. Op deze manier wordt in Brabant, met een uniek netwerk van overslagterminals, succesvol gewerkt aan de (door)ontwikkeling van gezamenlijke multimodale transportcorridors naast de weg: via het water van en naar de noordzeehavens en kustvaart als ook via het spoor door heel Europa en Azië. LCB is een samenwerking tussen Technische Universiteit Eindhoven, Universiteit van Tilburg, Nederlandse Defensie Academie en Breda University of Applied Sciences. LCB werkt samen met regiopartners REWIN, Midpoint Brabant, Vijfsterren Logistiek en Supply Chain Platform Zuidoost-Brabant. LCB wordt financieel ondersteund door de provincie Noord-Brabant en de gemeente Breda. LCB houdt kantoor op de Innovation Square van Breda University of Applied Sciences. Een creatieve locatie waar studenten, docenten en lectoren, nieuwe kansen verkennen, ondernemen en samenwerking zoeken. Internationaal, maar ook in de regio.
 • LIOF
  Ivo Schepers
  LIOF

  Visie: Liof

 • NewWays Gelderland

  Visie: Gelderland

 • NewWays Noord Nederland
  Esther van der Maten
  NewWays Noord Nederland

  Visie: New Ways Noord Nederland

  De visie op modal shift vanuit Noord-Nederland is: een duurzame wereld creëren door verladers, vervoerders en in het bijzonder het MKB in Noord-Nederland te inspireren over logistieke ontwikkelingen ten aanzien van beschikbaarheid, schaalbaarheid, duurzaamheid en mobiliteit én door het faciliteren van de gezamenlijke overstap van wegtransport naar spoor en water.
 • ORO
  Off-Road Overijssel
  Christa Baas
  Off-Road Overijssel

  Visie Overijssel

 • Noord West Connect
  Noord West Connect
  Miranda Volker
  Noord West Connect

  Visie: Noord west Connect

  Hoe kunnen verladers en vervoerders hun bereikbaarheid in de regio verbeteren en tegelijkertijd hun milieubelasting beperken? De Hogeschool van Amsterdam (HvA) onderzoekt binnen Noord West Connect Joint Corridors de overstap bij hubs van wegvervoer naar vervoer per binnenvaartschip of goederentrein; evenals de potentie van nieuwe verbindingen vanuit de regio naar andere bestemmingen in Nederland en in Europa. Het beoogde effect: minder CO2-uitstoot en vergroten van efficiëntie.
 • Utrecht
  Jacques van Soest
  Utrecht

  Visie: Utrecht

 • Zeeland Connect

  Remco de Rijke
  Zeeland Connect

  Visie: Zeeland Connect

  Efficiënte achterlandverbindingen en nieuwe bestemmingen versterken de concurrentiepositie van het verladers en logistieke bedrijven en het vestigingsklimaat in Zeeland. Dat geldt niet alleen voor haven gebonden logistieke stromen, maar ook voor goederenstromen van en naar handels- en productiebedrijven in Zeeland, ook wel genoemd ‘continentale goederenstromen’. Uiteindelijk zijn het alle verbindingen zowel over water en over land die een competitief logistiek netwerk vormen. De uitdaging is om zoveel mogelijk ladingstromen van en naar Zeeland te bundelen om hoge frequenties en meerdere bestemmingen te kunnen aanbieden. Daarnaast is essentieel om het transportnetwerk snel te kunnen aanpassen aan veranderende behoeften bij verladers. De verantwoordelijkheid van het samenbrengen en binden van de haven gebonden ladingsstromen en het ontwikkelen en aanpassen van de benodigde publieke en private infrastructuur ligt bij het logistieke bedrijfsleven en North Sea Port.
 • NewWays Zuid Holland

  Babiche van de Loo
  Joint Corridors Off Road Zuid Holland

  Visie: NewWays Zuid-Holland

  De Provincie Zuid-Holland zet in op efficiënte goederenvervoer met meerwaarde voor de Provincie. Goederen moeten zo efficiënt en schoon mogelijk worden vervoerd met meerwaarde voor Zuid-Holland; bijdragen aan en oplossing bieden voor economie en maatschappelijke opgaven, waaronder de verstedelijkingsopgave. Zuid-Holland zet zich daarbij in, als een van de belangrijkste schakels in het goederentransport, voor toekomstbestendige, concurrerende en emissievrije internationale goederenCorridors. De Provincie wil de vervoersmodaliteiten en goederenstromen op deze Corridors in samenhang organiseren en ontwikkelen. Op het schaalniveau van stedelijke en regionale distributie tot multimodale (inter)nationale Corridors. De Provincie heeft daarbij een eigen verantwoordelijkheid op de provinciale (vaar)wegen. De Provincie faciliteert, agendeert, beïnvloedt en positioneert “Corridors”; het organiserend en in samenhang ontwikkelend vehicle. De Provincie brengt belangen van publieke private partijen bij elkaar en agenderen de positie van transport als afnemer van alternatieve brandstoffen. Tegelijk werkt de Provincie samen met de markt om tot realisatie te komen van nieuwe logistiek concepten en Modalshift. Daarbij wil de Provincie bijdragen aan vernieuwende manieren om publiek en/of private middelen in te zetten.

  De Provincie zet in op 6 maatregelen:
  • Modaliteit specifieke maatregelen: binnenvaart, trein, truck;
  • Versterken robuustheid en toekomstbestendigheid van het infrastructurele netwerk op Corridors;
  • Vergroten van de keuze voor meerdere elkaar vervangende modaliteiten, inclusief logistieke hubs, waarmee de Modalshift wordt gestimuleerd;
  • Inzetten van digitale oplossingen voor veilige en vlotte doorstroming op provinciale- en Rijksinfrastructuur;
  • Verduurzamen van transport, waaronder elektrificatie en waterstof voor binnenvaart;
  • Doorontwikkelen Corridoraanpak:
  o a. multimodaal en (inter)nationaal;
  o b. regionale;
  o c. fijnmazige distributie.

  Al enige tijd spoort de Provincie de logistieke sector (de markt) aan meer gebruik te maken van de binnenvaart en de trein voor het vervoeren van gecontaineriseerde goederen. Dit om bij te dragen aan een schonere en bereikbare Provincie. De Provincie staat voor een aantal uitdagingen als het gaat om de energietransitie waar de logistieke sector een rol heeft, de aantrekkende economische groei (ondanks de invloeden van Corona) en de zeer vele renovatiewerkzaamheden aan bruggen en tunnels. Het realiseren van Modalshift bij de markt blijft een belangrijk speerpunt van de Provincie maar ook van de individuele gemeente in Zuid-Holland.
 • Logistics Community Brabant

  Frans van den Boomen
  Logistics Community Brabant

  Visie: LCB

  Wij brengen Ondernemers, Onderwijs, Overheid en Onderzoek bij elkaar om samen te komen tot logistieke innovaties in Noord-Brabant voor vandaag en morgen. Daarbij zorgen wij voor een duurzame vernieuwing en groei van de logistiek in Noord-Brabant. Productiviteit en kwaliteit in de sector wordt geoptimaliseerd en de Brabantse economie en het sociale welzijn groeit. Wij voeren onderzoek uit in 6 vraaggestuurde thema’s: leefbare stad, data gedreven logistiek, slimme industrie, multimodaal, zorglogistiek en evenementen logistiek. Voor het thema Multimodaal werkt LCB intensief met het landelijke programma Joint Corridors Off-Road van de Topsector Logistiek. Op deze manier wordt in Brabant, met een uniek netwerk van overslagterminals, succesvol gewerkt aan de (door)ontwikkeling van gezamenlijke multimodale transportcorridors naast de weg: via het water van en naar de noordzeehavens en kustvaart als ook via het spoor door heel Europa en Azië. LCB is een samenwerking tussen Technische Universiteit Eindhoven, Universiteit van Tilburg, Nederlandse Defensie Academie en Breda University of Applied Sciences. LCB werkt samen met regiopartners REWIN, Midpoint Brabant, Vijfsterren Logistiek en Supply Chain Platform Zuidoost-Brabant. LCB wordt financieel ondersteund door de provincie Noord-Brabant en de gemeente Breda. LCB houdt kantoor op de Innovation Square van Breda University of Applied Sciences. Een creatieve locatie waar studenten, docenten en lectoren, nieuwe kansen verkennen, ondernemen en samenwerking zoeken. Internationaal, maar ook in de regio.
 • LIOF

  Ivo Schepers
  LIOF

  Visie: Liof

 • NewWays Noord Nederland

  Esther van der Maten
  NewWays Noord Nederland

  Visie: New Ways Noord Nederland

  De visie op modal shift vanuit Noord-Nederland is: een duurzame wereld creëren door verladers, vervoerders en in het bijzonder het MKB in Noord-Nederland te inspireren over logistieke ontwikkelingen ten aanzien van beschikbaarheid, schaalbaarheid, duurzaamheid en mobiliteit én door het faciliteren van de gezamenlijke overstap van wegtransport naar spoor en water.
 • Off-Road Overijssel

  Christa Baas
  Off-Road Overijssel

  Visie Overijssel

 • Noord West Connect

  Miranda Volker
  Noord West Connect

  Visie: Noord west Connect

  Hoe kunnen verladers en vervoerders hun bereikbaarheid in de regio verbeteren en tegelijkertijd hun milieubelasting beperken? De Hogeschool van Amsterdam (HvA) onderzoekt binnen Noord West Connect Joint Corridors de overstap bij hubs van wegvervoer naar vervoer per binnenvaartschip of goederentrein; evenals de potentie van nieuwe verbindingen vanuit de regio naar andere bestemmingen in Nederland en in Europa. Het beoogde effect: minder CO2-uitstoot en vergroten van efficiëntie.
 • Utrecht

  Jacques van Soest
  Utrecht

  Visie: Utrecht

Team
off-road

Supported by our national program executives:

Regional program executives:

sign up for the

go off-road app