CO2 Besparing

Het Joint Corridors Off-Road programma helpt verladers en vervoerders om meer gebruik te maken van binnenvaart, rail en short sea.

In 2030 heeft Nederland als doel staan om bijna 50% minder CO2 uit te stoten t.o.v. 1990, dit is afgesproken in het Klimaatakkoord. Om dit te halen zullen we met zijn allen stappen moeten nemen om de onze CO2 uitstoot te reduceren. Wij van het off-road programma, kunnen jou helpen met dit te realiseren en die ook nog eens goed kunnen concurreren met wegvervoer.

Door het gebruik maken van alternatieve vervoermethodes, zoals het spoor of per schip, worden files voorkomen en CO2 uitstoot gereduceerd. Importeert of exporteert u goederen van en naar het buitenland? Of gaan er veel goederen richting Rotterdam? In Nederland hebben wij op dit moment 38 joint corridors, deze corridors hebben al 946.000 vrachtwagen ritten bespaard. Bijvoorbeeld vervoer per boot stoot als snel 3 tot 6 keer minder CO2 dan vervoer over de weg. Een goederentrein biedt ook veel kansen om jouw CO2 uitstoot te beperken. Het vervoer per spoor bespaart al snel 100 gram CO2 per ton/kilometer.