Samenwerken in de Supply Chain

Door nauw samen te werken kunnen bedrijven makkelijker de stap maken naar een modal shift oplossing.

In de hele transportsector heeft de modal shift-trend ervoor gezorgd dat bedrijven naar hun toeleveringsketens kijken, om te zien hoe ze die sneller, veerkrachtiger en zelfs duurzamer kunnen maken. Er zijn steeds meer bedrijven die de stap naar modal-shift oplossingen maken, waardoor het ook steeds aantrekkelijker wordt voor andere bedrijven om in te stappen. Wanneer de het aantal containers per corridor omhoog gaat, gaat de frequentie omhoog en kunnen de kosten verdeeld worden over meer containers.

Meer containers betekent lagere kosten voor het vervoersbedrijf. Bovendien verbruiken schepen of treinen minder brandstof per container. 

Bedrijven door het hele land hebben de handen ineengeslagen om samen robuuste transportroutes op te zetten over het spoor en over het water. Zo kunnen we samen problemen als het groeiende chauffeurstekort, krapte van beschikbare capaciteit, congestie op de autowegen en in de zeehavens, veiligheid en diefstal onderweg en klimaatmaatregelen het hoofd bieden.

De zogenoemde Joint Corridors Off-Road maakt in één klap uw import en export voor vandaag en morgen buitengewoon betrouwbaar en 400% concurrerend.