Sustainable Supply Chain

Een duurzame Supply Chain houdt rekening met gevolgen voor milieu- en mens bij het transport.

Duurzaamheid van de supply chain verwijst naar de inspanningen van bedrijven om rekening te houden met de milieu- en maatschappelijke impact van het traject dat hun producten afleggen door de toeleveringsketen. Waar voorheen er vooral gekeken werd naar de snelheid, kosten en betrouwbaarheid is er een nieuwe variabele bij gekomen, namelijk duurzaamheid.

Volgens McKinsey zullen de aankomende 10 tot 15 jaar grote kansen ontstaan voor bedrijven door de stijging van het aantal mensen in de consumptieklassen en de groei van het gezamenlijk gezinsinkomen. Maar groei voor bedrijven is niet vanzelfsprekend, een voorwaarde die de groei van een bedrijf kan afremmen, zijn slechte duurzaamheidsprestaties, gemeten in milieu- en sociale impact. Onder andere het klimaatakkoord van Parijs vraagt om een drastische vermindering van de CO2 uitstoot waar bedrijven en overheden zich aan hebben zich aan hebben gecommitteerd.

In Nederland hebben wij op dit moment 38 joint corridors, deze corridors hebben al 946.000 vrachtwagen ritten bespaard. Met alle daarbij behorende voordelen.  Door gebruik te maken van alternatieve vervoermethodes draagt u niet alleen bij aan de Sustainable Supply Chain, het maakt in één klap jouw import en export voor vandaag en morgen buitengewoon betrouwbaar en 400% concurrerend.