9 september start nieuwe aanbesteding modalshift regeling

09 Sep 2022

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zet de komende jaren samen met de provincies, de Topsector Logistiek en de Logistieke Alliantie in op een modal shift. Meer vervoer van goederen via water (en spoor) in plaats van over de weg.

Start aanbesteding
Op 9 september 2022 is een eerste aanbesteding gepubliceerd op TenderNed. Deze is erop gericht om
het aanbod structureel te vergroten en deze blijvend in stand te houden: bestaande lijndiensten die de
capaciteit en frequentie opvoeren, of nieuwe lijndiensten die met een basisbezetting kunnen starten en
dan uitgroeien. Het doel is expliciet om additionele lading van de weg af te halen of te voorkomen dat
nieuwe lading over de weg wordt vervoerd, niet om een verschuiving binnen de al bestaande stroom
over water of spoor te realiseren. Voor meer informatie klik Leaflet Modal Shift Aanbesteding 2022