Alleen ga je sneller, samen kom je verder!

04 okt 2022

Een zeer  bekend Afrikaans spreekwoord, vaak door Nelson Mandela geciteerd, luidt: If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together, is direct toepasbaar op het programma Joint Corridors Off-Road.

In de praktijk is het voor bedrijven nu eenmaal niet eenvoudig om alleen een nieuwe multimodale verbinding op te zetten of zelf de overstap te maken naar een andere modaliteit. Bedrijven lopen er tegen aan dat hun volume te weinig is of dat het onduidelijk is wat er moet gebeuren om de overstap te maken. Door SAMEN te werken met andere bedrijven komen innovaties van de grond en werken bedrijven aan hun duurzaamheidsdoelstellingen.

Ook voor het programma Joint Corridors Off-Road geldt hetzelfde. De kennisverspreiding op het gebied van multimodaal transport, het verbinden van bedrijven met elkaar, het innoveren op/met bestaande joint corridors en het verspreiden van de olievlekwerking is niet eenvoudig en doen wij SAMEN met anderen. Het programma is actief in de regio en werkt SAMEN met verschillende organisaties en activiteiten, zo ook met Logistiek.nl.

Joint corridors Off-Road en Logistiek.nl bundelen hun krachten.

Logistiek.nl staat bekend als het multimediale platform voor de logistiek professionals. Logisiek.nl richt zich op onderwerpen als Smart Warehousing, Logistieke Dienstverlening, Supply Chain Management, Logistiek Vastgoed, Distributie, E-fulfilment, Ketenregie, Arbeidsmarkt en Duurzaamheid.

Deze samenwerking houdt in dat u, als ondertekenaar van de samenwerkingsovereenkomsten, recht heeft op een prijsvoordeel, uw kennis kunt verhogen, toegang heeft tot het netwerk en de branche en optie heeft tot individueel of collectief abonnement bij Logistiek.nl

Wilt u meer weten, neem dan contact op met babiche.vandeloo@topsectorlogistiek.nl