“Bargevervoer is flexibele en goedkoper dan wegvervoer”

22 Sep 2023

Ctv is een partij in de keten, de supply chain, van de zeecontainer, die door gebruik te maken van weg, water en spoor containers op een zo milieuvriendelijke manier verplaatst. Zij maken hier gebruik van rail- en barge-operators en uiteraard transportondernemers.

Uitdagingen logistieke stromen, transportprijzen omhoog en minder flexibel

Uitdagingen zijn de hoge kosten voor binnenvaart en spoorvervoer. Als gevolg van economische en geopolitieke ontwikkelingen is het volume in het aantal containers sterk terug gelopen waardoor de wegtarieven door sterkere concurrentie gedaald zijn. Hierdoor is het wegvervoer aantrekkelijker geworden t.o.v. intermodaal transport.

Een andere uitdaging is dat rederijen sinds een paar jaren de vrije dagen hebben beperkt waarbinnen er met een container kan worden “geschoven”.  Maakt een partij langer gebruik dan deze vastgestelde grens, volgen er financiële sancties (demurrage- en detentionkosten). Om deze hoge kosten te voorkomen wordt uit voorzorg ook hierdoor vaak voor de direct-truck gekozen i.p.v. de milieuvriendelijke opties.

Barge & spoorvervoer als oplossing voor de uitdagingen

Los van het feit dat barge & spoorvervoer een oplossing kan zijn in de bijdrage aan een legere CO2-uitstoot kent dit intermodale transport de voordelen van:

Kostenverlaging door schaalvergroting

File vermijding waardoor een betrouwbaardere keten gerealiseerd wordt.

Barge & spoor is geschikt voor meer bedrijven en de afhandeling is eenvoudig

CTV begeleidt bedrijven door de toch vrij complexe supply chain van de zeecontainer met het doel zoveel mogelijk intermodaal te vervoeren. Wat het o.a. complex maakt is het spel om binnen de beschikbare dagen die een rederij heeft gegeven, te handelen.

Nog complexer is het om gedurende het gehele intermodale traject deze continue te bewaken om zo onnodige kosten te voorkomen.

Met meer dan 30 jaar ervaring heeft CTV de monitoring van het intermodale proces zo geoptimaliseerd dat wij de gehele intermodale flow voor grote volumes inzichtelijk kunnen maken en hierdoor volledige controle behouden.

 

Barge & spoor blijft onderdeel van het transport van CTVH

Hans Denessen sluit af met: “Intermodaal transport voor een betere wereld!”

Middels een unieke control tower bewaakt CTV niet alleen alle operationele maar ook alle financiële risico’s welke de supply chain van een zeecontainer kent.