Bedrijven uit Noord-Nederland verkennen de mogelijkheden voor een modal shift

Woensdag 29 september vertegenwoordigers van diverse organisaties, verladers, vervoerders en overheden, uit Noord-Nederland komen bij elkaar op de vestiging Emmen van NHL Stenden Hogeschool, met als doel om elkaar de mogelijkheden van modal shift verder te verkennen.

De start van de bijeenkomst stond vooral in teken van kennismaking. Tijdens de kennismaking werd de visie op duurzaam transport en de kracht van samenwerking met elkaar gedeeld. De kennismaking bleek ook een mooie gelegenheid te zijn om niet alleen nieuwe contacten te leren kennen, maar ook om bestaande contacten verder uit te bouwen. Het leidde tot een aantal zeer interessante en boeiende gesprekken, waarbij er meer inzicht ontstond in de kansen van samenwerking en de manieren waarop die samenwerking gerealiseerd kan worden.

Na de kennismaking was er aandacht voor de werkwijze van Lean & Green Offroad: discover, prototype & run Joint Corridor. Van het verkennen van de mogelijkheden (discover), naar het opzetten van een test (prototype) naar het daadwerkelijk opzetten van de joint corridor (run). Een werkwijze die veel mogelijkheden biedt om op een laagdrempelige manier de kansen van een joint corridor en dus modal shift te ontwikkelen. En die kansen liggen er zeker. Daarnaast was er aandacht voor de bestaande joint corridors: Coevorden, Westerbroek en wellicht Polen. De vertegenwoordigers van de partijen die bij deze corridors betrokken zijn hebben hun enthousiaste ervaringen gedeeld.

Het tweede gedeelte van de bijeenkomst stond in het teken van het onderzoeken van de  mogelijkheden van modal shift in Noord-Nederland. De vertegenwoordigers werden ingedeeld in groepen met een diverse samenstelling. Vervolgens werd specifiek gekeken naar de mogelijkheden van modal shift in Noord Nederland. De conclusie van dit gedeelte is steeds dat er nog vele kansen onbenut blijven. Om deze kansen te kunnen benutten is samenwerking steeds vereist. De kansen leiden tot prestatieverbetering op het gebied van beschikbaarheid, schaalbaarheid, duurzaamheid en mobiliteit.

Kortom een bijzondere interessante, leerzame en nuttige bijeenkomst. Er zijn nieuwe contacten gelegd en bestaande contacten verder uitgebouwd. Daarnaast is er diverse kennis en informatie gedeeld over de mogelijkheden van modal shift in Noord Nederland. Een mooie stap op weg naar meer en nieuwe joint corridors.

Voor meer informatie over de mogelijkheden van een modal shift voor uw organisatie, neem dan contact op met: