Binnenvaart biedt JAWA Food flexibiliteit en leverbetrouwbaarheid

JAWA Food heeft duurzaamheid als uitgangspunt

JAWA Food levert een uitgebreid assortiment landbouwproducten in flexibele verpakkingen, al naar gelang de wensen van de specifieke markt. Dit gebeurt wereldwijd, van inkoop tot in de haven van bestemming. Daarbij ontzorgt JAWA Food de klant, door ook het volledige transport te verzorgen. Leverbetrouwbaarheid staat centraal in de filosofie, met duurzaamheid als uitgangspunt. Het is dus volkomen logisch dat Jawafood bij voorkeur gebruik maakt van de binnenvaart.

Ook tijdens Cororna tijd kon de betrouwbaarheid gegarandeerd worden. Dit komt door het concept dat JAWA hanteert: lange termijn afspraken maken, sterke afspraken met partijen in de hele keten, sturen op voorspelbare en repeterende volumes. Dat betekent dat JAWA werkt met vaste partners en lange termijn relaties. En dat klanten en JAWA bij elkaar passen.

Binnenvaart zorgt voor rust en betrouwbaarheid in het proces

Het binnenvaart product kost iets meer tijd dan de vrachtwagen, daar moet je je, samen met je ketenpartners op instellen en je product moet daar tegen kunnen. Als je daar eenmaal aan gewend bent, dan is er voldoende flexibiliteit, omdat er vaak meerdere afvaarten zijn per week. Een groot voordeel is dat de inland-terminal als buffer kan dienen. Als producent of ontvanger kun je dus zelf bepalen wanneer een vrachtwagen van of naar de fabriek gaat. Dat geeft rust en voorspelbaarheid voor de processen in fabriek en voorraadbeheer. De financiële impact hiervan is over het algemeen positief, omdat er veel minder pieken zijn. En daarnaast is het binnenvaart product als geheel vergelijkbaar qua kosten en op de langere afstand (bijvoorbeeld Flevoland – Antwerpen) goedkoper dan vrachtwagen transport. Een mooi voorbeeld is de noodzaak om 20 containers op dag x aan te leveren in Antwerpen. Stuur je 20 vrachtwagens, of gebruik je 1 binnenvaartschip, waar ook nog lading van anderen op staat?

Vrachtwagens blijven nodig naast de binnenvaart

JAWA zal alleen maar meer gebruik maken van de binnenvaart. Vrachtwagens blijven nodig, maar alleen als aanvulling. De urgentie is groot en er zijn steeds meer mogelijkheden. Als iedereen iets ruimer van te voren plant en het “last-minute” denken achter zich laat, dan verwacht JAWA dat heel veel bedrijven gebruik kunnen maken van binnenvaart. Met mooie gevolgen voor de gezamenlijke footprint. Vaar mee!