De drempel naar multimodaal vervoer wordt de laatste jaren lager

Multimodaal transport is in opkomst. Hoe stond het transport met verschillende vervoersmodaliteiten er dertig jaar geleden voor? En welke kant gaat het op? De goede, constateren experts Babiche van de Loo en Frans van den Boomen. Maar er moeten nog wel slagen worden gemaakt.

Babiche van de Loo en Frans van den Boomen zijn beiden verbonden aan het Joint Corridors Off-Road. Dit programma wordt voor 50 procent ondersteund door de Topsector Logistiek en 50 procent door de regio. Van de Loo is voor Joint Corridors Off-Road actief in de provincie Zuid-Holland, Van den Boomen in Noord-Brabant. Het programma helpt vervoerders en verladers om meer gebruik te maken van binnenvaart, rail en short sea. Samen met de bedrijven maken zij multimodale transportcorridors mogelijk waarbij goederen zowel via de weg, als via het spoor en/of water – zowel binnenvaart als zeevervoer – worden vervoerd. Hun inzet is om goederenvervoer te verplaatsen van de weg naar andere modaliteiten, hoewel zij erkennen dat niet alle goederen daar geschikt voor zijn. “Voor die goederen moet ruimte op de weg worden gemaakt”, zegt Van de Loo. “Over het algemeen geldt dat containers van en naar de zeehavens via de binnenvaart gaan binnen Nederland en containers van en voor het achterland via het spoor verder Europa ingaan.”

Ontstaan multimodaal transport

Bij het terugkijken in de tijd was er dertig jaar geleden ook sprake van multimodaal vervoer. Maar zo’n twintig jaar geleden ontwikkelde dit zich pas goed. “Het goederenvervoer per spoor is vanaf het jaar 2000 flink gaan groeien, met name voor combined cargo over grotere afstanden”, vertelt Van den Boomen. “Een andere ontwikkeling in de afgelopen twintig jaar is de enorme opschaling van de goederenzeevaart door de verplaatsing van veel arbeid naar goedkope landen en de opstuwing van de vraag naar producten.”

Met de realisatie van de Tweede Maasvlakte in 2013 en de groei van de economie zet de groei van het containervervoer door. De containers worden hier uitgehaald of ingeleverd. Van de Loo: “Met de komst van de Tweede Maasvlakte zijn er afspraken gemaakt om meer containers via de binnenvaart of spoor aan te leveren of af te halen. Dit een grote verandering voor het multimodaal vervoer in de afgelopen jaren geweest. Je ziet dat door de schaalvergroting in de zeevaart – zeeschepen met 24.000 TEU aan boord – het noodzakelijk is om als binnenvaartoperators samen te werken met de diepzeeterminals om ruimte te krijgen aan de kade voor laden en lossen van schepen. Door deze samenwerking stijgt de betrouwbaarheid van de binnenvaart. Dat komt vooral door de instelling van vaste tijdvensters, fixed windows, voor afvaarten van schepen zo’n vijf jaar geleden. De betrouwbaarheid van aflevering of beschikbaarheid van goederen op de plaats van bestemming staat bovenaan voor ontvangers van de goederen.”

Joint corridors

Vijf jaar geleden startte ook het Joint Corridors Off-Road-programma. Toen groeide de noodzaak om goederen van de weg af te halen vanwege containerisatie en drukte op de wegen. “Werd aanvankelijk sterk gefocust op profit en prijs, nu zijn er ook andere belangrijke redenen om voor multimodaal te kiezen”, legt Van de Loo uit. “Vooral de achteruithollende bereikbaarheid op de wegen, de duurzaamheid, de daarbij behorende vermindering van CO2-uitstoot en het tekort aan chauffeurs en materieel spelen een rol in de overweging om over te stappen op multimodaal transport. Minder wegvervoer is echt nodig vanwege de energietransitie waarin we verkeren om de klimaatdoelstellingen te halen. Met een goederentrein haal je circa veertig vrachtauto’s met 40 ft-containers van de weg en met een binnenvaartschip of barge dertig tot meer dan tweehonderd vrachtauto’s per schip – afhankelijk van het type schip en vaarweg.”

Daarmee heeft multimodaal vervoer de afgelopen decennia in volume een vlucht genomen. De vrachtauto blijft altijd nodig voor de first en last mile ofwel het voor- en natransport, maar containers worden eerder rechtstreeks vanaf de diepzeehaven overgezet op het spoor of op de binnenvaart of aangeleverd via de binnenvaart of de trein.

Multimodaal vervoer ontwikkelt zich van aanbod- naar vraaggestuurd, constateert Van de Loo. “En het wordt beter, onder meer door de komst van de joint corridors. De corridors lopen van punt naar punt zonder tussentijdse overslag. Er zijn nu 38 joint corridors voor multimodaal transport in heel Nederland, waarbij bedrijven makkelijk kunnen instappen. We zijn nu bezig met een verbeterde verbinding per goederentrein tussen Rotterdam en Barcelona, waarbij nu nog de overslag in Antwerpen 24 uur duurt. Dat willen we verkorten naar drie uur.”

Openstaan voor multimodaal transport

Multimodaal transport zal de komende jaren in Nederland sterk groeien, verwachten beiden. Van de Loo: “We merken dat steeds meer transport- en logistieke ondernemers er voor openstaan, gedreven door duurzaamheidsdoelstelling of beschikbaarheid van chauffeurs en materieel. De drempel om over te stappen op intermodaal vervoer wordt de laatste jaren lager. Steeds meer dienstverleners bieden interessante oplossingen aan die goed kunnen concurreren met wegvervoer. Idealiter hebben de multimodale corridors dagelijkse afvaarten van schepen en treinen. Communicatie, berichtuitwisseling en track and trace worden in toenemende mate gedigitaliseerd, waardoor het voor verladers aantrekkelijk wordt om niet standaard maar alles over de weg te laten gaan.”

Volume neemt toe

Toch zijn er nog slagen te maken. Van den Boomen: “Zo is het nodig dat internationale gebruikers hun vervoer via de zeehavens rechtstreeks weten door te boeken naar een achterlandterminal. Bijvoorbeeld de binnenvaartterminal in Alphen aan den Rijn en niet slechts tot Rotterdam, waarna de goederen per vrachtauto naar bijvoorbeeld Alphen aan den Rijn gaan.” Over dertig jaar zal het volume van het multimodaal transport enorm zijn toegenomen, zo verwachten Van de Loo en Van den Boomen. “Maar die shift bereiken we alleen met alle betrokken partijen.”

BRON: Vakblad transport en logistiek

https://transportlogistiek.nl/transport/de-drempel-naar-multimodaal-vervoer-wordt-de-laatste-jaren-lager/