De route naar een duurzame logistiek, dit zijn de interessante corridors op dit moment

Minder ter land, meer ter zee en per spoor. In de logistiek probeert iedereen zijn steentje bij te dragen aan een beter milieu. In het Nederlands klimaatakkoord van 2019 is de missie ‘emissieloze mobiliteit voor mensen en goederen in 2050’ opgenomen. Dat kan alleen als meer goederen per spoor of over water op hun volgende bestemming komen.

Het grootste huidige initiatief op dat gebied is Joint Corridors Off-Road; een landelijk actieprogramma van Topsector Logistiek, wat vorig jaar afgesplitste van Lean & Green. Het programma heeft als doel het stimuleren van de gezamenlijke ontwikkeling van multimodale transportcorridors naast de weg. Het is een samenwerking tussen verladers en vervoerders in elke regio van Nederland. Naast de Joint Corridors zijn er nog vele andere corridors die werken aan modal shift, maar die niet aangesloten zijn bij het Joint Corridors Off Road programma.

“Een joint corridor is een mooie en belangrijke verbinding tussen achterland, intermodaal en de scheepvaart” – Maurice Delattre, Area Manager Port of Amsterdam

Er zijn op dit moment 28 actieve binnenvaart, shortsea en spoorcorridors. Joint Corridors Off-Road streeft ernaar om er in 2022 50 te hebben. Rond elke Joint Corridor wordt gebruik gemaakt van meerdere transportmodaliteiten. Naast, waar nodig, wegtransport is dat binnenvaart, spoorvervoer of zeevaart.

Voor het gehele artikel van Logistiek.nl klik hier.