Eenvoudig inzicht in de capaciteit van spoor- en binnenvaarttrajecten beschikbaar

23 Mar 2023
Bron: Evofenedex

Lagere kosten, leveringszekerheid en duurzamer vervoeren, zijn voor veel bedrijven redenen multimodaal transport te overwegen. Maar bedrijven vragen zich ook af of zij wel voldoende goederen/volume te vervoeren hebben om effectief en rendabel gebruik te maken van spoor of binnenvaart. Er is meer mogelijk dan bedrijven zich vaak realiseren, zo biedt het programma van de Joint Corridors Off-Road interessante kansen voor verladers en vervoerders die hun logistiek verder willen optimaliseren, of ze nu veel of weinig vracht te vervoeren hebben.

Voordelen

Joint corridors zijn gezamenlijke transportverbindingen via de binnenvaart en/of het spoor, waarbij meerdere verladers en vervoerders met elkaar samenwerken en innoveren. Dankzij de ontwikkeling van deze ‘joint corridors’ over het spoor, de binnenvaart en de weg, halen verladers 80 procent van het vervoer van de weg naar deze corridors. Dat is goed voor de economie, voor de leefomgeving, de mobiliteit en voor doorstroming op de wegen.

Inzicht in capaciteit

Het online hulpmiddel van Joint Corridors Off-Road geeft eenvoudig inzicht in de beschikbare capaciteit op de verschillende routes en hoe vaak er een transportmoment is via de binnenvaart of via het spoor. En er zijn nog meer nuttige functies beschikbaar voor de innovatieve logistiek manager. We nemen de highlights met je door:

  • Duidelijk overzicht

Met behulp van een eenvoudige selectiefunctie laat de tool onder meer zien hoeveel binnenvaartafvaarten er in een week zijn op het traject van Venlo naar Rotterdam en welke laadcapaciteit er beschikbaar is. Maar als je de vracht liever per trein van Tilburg naar China wilt transporteren, dan geeft de tool ook aan dat dit 3 keer per week kan en dat er, met 24.000 TEU capaciteit, nog voldoende ruimte is om vracht mee te sturen.

Screenshot met selectiemogelijkheden

interface.JPG
  • Diepere analyse

De tool heeft nog meer handige opties. Nadat je een route hebt geselecteerd, maakt het systeem ook een analyse van je CO2-uitstoot, van de hoeveelheid bespaarde kilometers die je niet over de weg vervoert en van mogelijke subsidies. Zo heb je eenvoudig inzicht in alle voordelen. Er zijn op dit moment 40 joint corridors aangesloten waaruit gekozen kan worden. Deze corridors hebben de capaciteit om een imposante 1,3 miljoen vrachtwagenritten te besparen.

Off-road programma

Het Joint Corridors Off-Road programma is ontwikkeld vanuit de Topsector Logistiek en wordt ondersteund door de regionale overheid. Het programma heeft tot doel verladers en vervoerders meer gebruik te laten maken van binnenvaart, spoor en short sea. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft inmiddels een aantal stimuleringsmaatregelen opgestart, om de overstap aantrekkelijker te maken.

Modal shift service

Een overstap naar een nieuwe modaliteit gaat, binnen een organisatie, niet altijd zonder slag of stoot. Bijvoorbeeld omdat de werkprocessen nu eenmaal zijn ingericht voor transport over de weg. Of omdat een directie de stap niet durft te zetten, omdat de businesscase niet volledig helder is. Lees hier een aantal praktijkvoorbeelden. En zo kennen onze experts nog veel andere verhalen uit de praktijk. Onze experts hebben namelijk in de afgelopen 3 jaar tientallen bedrijven geholpen met vraagstukken op het vlak van modal shift. Lees meer over onze dienstverlening op www.modalshift.nl