Eerste stap internationale vrachttrein voor vers voedsel Valencia-Rotterdam-Oslo

04 Apr 2024

 

De provincie Zuid-Holland maakt plannen voor een internationale vrachttrein voor vers voedsel. De trein moet in de loop van 2024 gaan rijden van Valencia via Rotterdam naar Oslo. De provincie presenteerde het plan op donderdag 4 april op de transportbeurs Connecting Europe Days in Brussel.

 

Met deze pilottrein wil Zuid-Holland laten zien dat verstransport over het spoor een grote behoefte kan vervullen. De trein vervoert sinaasappels en tomaten uit Spanje, zalm uit Noorwegen en verschillende versproducten uit Nederland. Dit project moet een begin zijn van grootschalige verschuiving van versvervoer over de weg naar andere transportmiddelen. Het begint met één trein per week. Als een aantal bottlenecks is opgeheven zijn meerdere treinen per dag mogelijk.

 

Tijdwinst van een etmaal

Vrachttreinen maken het mogelijk om verse producten sneller, goedkoper en duurzamer van de boer naar je bord te brengen. De reistijd van Valencia naar Oslo wordt meer een etmaal korter dan over de weg: van 100 uur per vrachtwagen tot 70 uur per trein. Nu reist nog 98 procent van het verse voedsel over de weg, ook al rijden er al sinds 1850 internationale treinen. Dit kan en moet beter voor een CO2-emissievrije toekomst.

 

Wat houdt ons tegen? Niet veel. Er is een beperkt aantal maatregelen nodig om dat te veranderen: ruimte in internationale schema’s voor treinpaden met voorrang, minder bureaucratie aan de grens en uniforme tarieven bij de verschillende nationale spoorbedrijven in Europa. “Zoals gelijkschakeling van regels het Europese vrachtvervoer op de weg in een stroomversnelling heeft gebracht, zo moet dat ook op het spoor gebeuren”, zegt gedeputeerde verkeer en vervoer Frederik Zevenbergen van de provincie Zuid-Holland.

 

Het juiste moment

Als logistiek knooppunt nabij grote tuinbouwclusters is Rotterdam nu al Europa’s grootste knooppunt voor verse producten. Daar komen zeevaart, binnenvaart en transport over de weg samen. Transport van verse producten over het spoor kan filedruk en uitstoot verminderen. Voor de pilottrein bundelt Zuid-Holland haar krachten met het Rijk, het Havenbedrijf Rotterdam, Greenports Nederland en de provincie Limburg.

 

Verschillende marktpartijen zijn ook betrokken bij de uitwerking van de plannen, waaronder COOP en bedrijven in de verssector. Maarten van Hamburg (Greenyard): “Dit is het moment. Verschuiving van vrachtwagen naar trein brengt een enorme verandering.”

 

“Dit is het juiste moment om de trein in gang te zetten”, zegt Zevenbergen. Alle partijen die dit samen mogelijk kunnen maken zaten vandaag met elkaar aan tafel. Zoals de Europese Commissie, het Trans-European Transport Network, verschillende landelijke ministeries van transport, Europese spoorgoederencoördinatoren en bedrijven in de verssector. Bovendien draagt transport per trein bij aan de verschillende duurzaamheidsdoelen van de Europese Unie.