Europa keurt de Nederlandse modal shift regeling goed.

20 Dec 2022

Nederland heeft toestemming van de Europese Commissie om 22,5 miljoen euro te steken in een modal shift van het vrachtvervoer. De subsidieregeling richt zich op verladers en expediteurs. Om hen te stimuleren voor de binnenvaart of het spoor te kiezen wordt een subsidie van 20 euro per structureel verplaatste container beschikbaar gesteld.

Het geld is bedoeld om bedrijven te stimuleren hun goederen via de binnenvaart en het spoor te vervoeren in plaats van over de weg. Dat moet bijdragen aan de afname van de verkeersdrukte op de weg, de verkeersveiligheid en het terugdringen van CO2-uitstoot.

Subsidieregeling

De subsidieregeling richt zich op verladers en expediteurs. Om hen te stimuleren voor de binnenvaart of het spoor te kiezen wordt een subsidie van 20 euro per structureel verplaatste container (of een equivalent daarvan bij bulk) beschikbaar gesteld. De subsidie is bedoeld als tegemoetkoming in de extra transportkosten van de binnenvaart of het spoor, zoals een extra overslag van de container.

Doel van de regeling

Het kabinet doet dit, met het oog op de grootschalige vervangings- en renovatieopgave van Rijkswaterstaat, om de weg te ontlasten en verkeersopstopping op de belangrijkste doorgaansroutes voor het goederenvervoer terug te dringen en daarmee bij te dragen aan vergroening van het vrachtvervoer. Zo moet er structureel 2800 TEU per dag van weg naar water of spoor per eind 2025. Dit moet volgens het ministerie ook zorgen voor ‘een sterke verbetering’ van de doorstroming op de weg.

Subsidieaanvraag

Ondernemers die met een concreet voorstel komen hoe ze goederen willen verplaatsen van de weg naar het water of spoor, kunnen een subsidie aanvraag indienen. Deze ondernemers moeten daarvoor actief zijn op (delen van) de route tussen de Rotterdamse haven en Duitsland, via de regio’s Arnhem-Nijmegen (corridor Oost) en/of via Venlo (corridor Zuid-Oost) en de route Amsterdam richting Antwerpen (corridor Zuid). Voor een modal shift naar het spoor zijn ook trajecten buiten genoemde corridors in Nederland subsidiabel. Aanvragen kunnen ingediend worden bij uitvoeringsorganisatie Connekt, door middel van een te downloaden subsidieaanvraagformulier.

Opgave Rijkswaterstaat

Naast het ontlasten van de weg en het verminderen van verkeersopstopping, is vervoer van goederen via water en spoor in plaats van de weg ook belangrijk vanwege de grootschalige vervangings- en renovatieopgave van Rijkswaterstaat. Daardoor neemt de druk op het wegennet fors toe. Rijkswaterstaat vervangt of renoveert de komende jaren meer dan 100 bruggen, tunnels, sluizen en viaducten. Met dagelijks meer dan duizend vrachtwagens minder op de weg, neemt die druk op het wegennet af en neemt de verkeersveiligheid toe.

Meer informatie over de subsidieregeling bij Connekt