3 oktober 2023: Forward Forum

03
Oct - 23

Dit jaarlijkse exclusieve Forward Forum biedt inspiratie aan toonaangevende bedrijven binnen het landelijke netwerk van Joint Corridors Off-Road van de Topsector Logistiek. Het netwerk van de industrie, de handel en de transport & logistieke sector dat gericht is op samenwerken, innoveren en kennisdelen op het gebied van multimodaal vervoer. Hiervoor bent u persoonlijk uitgenodigd.

 

Tijdens het Forward Forum zal het Joint Corridors Off Road team met u reflecteren en vooruit blikken op de ontwikkeling en kansen van samenwerking en innovatie in het multimodale transport. We werpen samen een blik op het Europa van morgen met nieuwe kansen voor duurzame transport- en handelsroutes! Na oorlog komt vrede, wederopbouw en handel. Wat kunnen defensie en de Joint Corridors Off-Road bedrijven van elkaar leren? Hans Damen zal als defensiedeskundige hierbij het belang benadrukken van samenwerking, innovatie en het gebruik van alle beschikbare modaliteiten, zowel in tijden van spanning als ontspanning. Onder de bezielende leiding van een gids zetten we een stap forward door het museum. We sluiten af met de huldiging van de Multimodale Kampioenen met uitreiking van de schaal, waarna volop gelegenheid is om elkaar te ontmoeten.

 

Programma 3 oktober

14.00 uur tot 14.30 uur: Ontvangst

14.30 uur tot 17.15 uur: Interactief programma

  • Joint Corridors Off-Road Team: reflecteert en blik vooruit op de ontwikkeling en kansen van samenwerking en innovatie in multimodaal transport.
  • Hans Damen: benadrukt als defensiedeskundige het belang van samenwerking, innovatie en het gebruik van alle beschikbare modaliteiten.
  • Rondleiding: verhalen uit de praktijk tijdens een forward wandeling door het museum.

17.15 uur tot 17.30 uur: Huldiging: uitreiking van de schaal aan de multimodale kampioenen

17.30 uur tot 19.00 uur: Borrel

 

 

Locatie:
Nationaal Militair Museum

Verlengde Paltzerweg 1

3768 MX Soest