Dutch Fresh Port Corridor bijeenkomst

29
Jun - 23

Op donderdag 29 juni organiseert Dutch Fresh Port het event waar het gaat over samenwerking in mobiliteit. De bargelijn en reeferhub zijn vaak in het nieuws en medewerkersvervoer is een regelmatig terugkerend thema. Hoe draagt Dutch Fresh Port bij aan slimme en betaalbare oplossingen tegen filevorming en aan een duurzame mobiliteit? Tijdens deze bijeenkomst brengen we u op de hoogte van de lopende concrete ontwikkelingen op het gebied van de bargelijndienst en de reeferhub en gaan we met elkaar in gesprek over vervoer vanaf de Maasvlakte tot aan Dutch Fresh Port. Met de binnenvaart via de Waalhaven of de containerterminal in Ridderkerk. Deze duurzame manier van vervoer zorgt voor minder kilometers over de weg, minder emissie en geluid, betrouwbare aanlevering door spitsmijding en minder chauffeurskosten. Óf via de weg middels de reeferhub waarmee we in de daluren kunnen gaan rijden..

Tijdens het event zijn we voornemens het convenant voor de bargelijndienst met de betrokken partijen te tekenen. Dr. Bart Kuipers van de Erasmus Universiteit Rotterdam is de inspirerende gastspreker deze dag. Dit is het volledige programma:

  • De vertaling van het gebruik van de binnenvaart van strategie naar operatie: van dwingen naar belonen. Update huidige ontwikkelingen bargelijndienst en reeferhub met ondernemers aan het woord: ervaringen met bargelijndienst (Danser/The Greenery/Joint Corridor) en reeferhub (DLG/Nature’s Pride) en over relevante ontwikkelingen en “constructieve” zorgen.
  • Ondertekening convenant bargelijndienst (onder voorbehoud).
  • Blik op de toekomst (door dr. Bart Kuipers): hoe bereiden we ons voor op de ontwikkelingen in de verslogistiek, zero-emisson, digitalisering, automatisering en hyperloop.
  • Inzicht in werknemersvervoer in één oogopslag.

U bent van harte welkom op donderdag 29 juni van 16.00-18.00 uur bij Berkman (Tuindersweg 34, Barendrecht), gevolgd door een borrel. Indien u aanwezig wilt zijn, kunt u zich aanmelden via onderstaande knop.

Ik wil mij aanmelden