Duurzaam Vervoer Inspiratie Event

13
Apr - 23

Op 13 april organiseert EvoFenedex in Zoetermeer het Duurzaam Vervoer Inspiratie Event. Deze dag willen wij bedrijven in het mkb (tot 250 medew) helpen om verder te gaan met het verduurzamen van alle mogelijke vormen van hun transport. Van CO2-registratie, naar elektrisch transport tot vervoer per binnenvaartschip of spoor.

Sprekers en deelnemers
In totaal nemen 10 organisaties deel om deze dag tot een succes te maken voor 150 personen. We verwachten vooral Logistiek managers, MVO / Duurzaamheidsmanagers, Directeuren / eigenaars, en wagenparkbeheerders te ontvangen. Deelname is gratis voor leden van evofenedex. Niet-leden betalen 200 euro om deel te nemen.  De ervaring leert dat 99% van de bezoekers voornamelijk leden zijn.

Keynote sprekers

  • Een van de keynote sprekers is Wiebe Wakker, de duurzame avonturier. Reed met een elektrische auto naar Australië en heeft een inspirerend verhaal.
  • Naar een geschikte dagvoorzitter wordt op dit moment nog gezocht
  • Ter afronding brengen we een vraaggesprek naar voren waarin twee bedrijven hun uitdagingen vertellen die zij op het vlak van duurzaam transport hebben ervaren. Zowel een vervoerder als een verlader.

Programma
Voorlopig is het programma als volgt ingedeeld. De inspiratiesessies vinden in twee rondes plaats van ieder 45 minuten. Een inspiratiesessie kan een workshop, vraaggesprek, presentatie of een andere vorm zijn. Wij laten de sprekers vrij in hun invulling hiervan.

Start tijd Eind tijd Duur Omschrijving
10:00 10:15 00:15 Opening door dagvoorzitter
10:15 11:00 00:45 1e ronde Inspiratiesessies
11:00 11:15 00:15 Koffie/ Toilet
11:15 12:00 00:45 Keynote – Wiebe Wakker
12:15 13:15 01:00 Lunch
13:15 14:00 00:45 2e ronde Inspiratiesessies
14:00 14:15 00:15 Koffie/ Toilet
14:15 15:00 00:45 Vraaggesprek praktijkcase duurzaam transport door ondernemers door dagvoorzitter?
15:00  Zolang het gezellig is. Afsluiting & Netwerkborrel