13
Feb - 23

Hoe staat het nu met de ontwikkelingen van het bargenetwerk Gelderland. Heeft het project gezorgd voor beter gebruik van het vervoer over water, en wat heeft het logistiek ondernemers opgeleverd?
De bijeenkomst wordt met Topsector Logistiek, New Ways Gelderland, Aviko en Container Terminal Doesburg (CTD) georganiseerd. Zij zullen hun ervaringen met ons delen. Tevens zal vanuit het Havenbedrijf Rotterdam een bijdrage worden geleverd. Een Kijkje in de Keuken van de CTD zal deze middag zeker niet ontbreken.

– 15.00 Inloop
– 15.30 Opening
– 15.40 Presentaties CTD en Aviko
– 16.15 Rondleiding over de terminal
– 17.00 Presentatie New Ways Gelderland en Havenbedrijf Rotterdam
– 17.30 Netwerken
– 18.00 Einde

Locatie: Container Terminal Doesburg, Verhuellweg 1C- 6984 AA Doesburg

Uw aanmelding kan naar susanne@logisticsvalley-liemersachterhoek.nl