NewWays Drenthe wordt NewWays Noord Nederland

29
Sep - 21

 

NewWays Drenthe is uitgebreid naar Groningen en Friesland, hiermee is een landelijke dekking van het Joint Corridors Off-Road programma gerealiseerd. Voor de regio betekent dit dat logistieke goederenstromen beter geoptimaliseerd kunnen worden. Vervoer via spoor en water zorgt voor lagere kosten, hogere efficiëntie, meer flexibiliteit, lagere uitstoot van broeikasgassen en voor de drie noordelijke provincies tot betere benutting van de bestaande infrastructuur.

 

De verwachting is dat door deze uitbreiding regionale en nationale partijen gemakkelijk met elkaar verbonden kunnen worden. Graag nemen wij op 29 september de proef op de som: kennen deze regionale partijen elkaar? En waar kunnen zij elkaar versterken? Om vervolgens te onderzoeken welke samenwerkingen op het gebied van modal shift kunnen ontstaan. Het doel is opdoen van nieuwe contacten en gezamenlijk nieuwe mogelijkheden verkennen om off-road te gaan.

 

Het programma

14:00 uur           Ontvangst

14:15 uur           Kennismaken/netwerken

15:00 uur           Pauze

15:15 uur           Introductie NewWays Noord-Nederland

16:00 uur           Aan de slag: In kaart brengen modal shift mogelijkheden

16:45 uur           Terugkoppeling en afsluiting

17:00 uur           Einde

 

Locatie

NHL Stenden

Van Schaikweg 94, Emmen

 

Het event vindt fysiek in Emmen plaats, indien er wijzigingen zijn op het coronabeleid kan hiervan worden afgeweken en vindt het event online plaats. Er is plek voor 30 deelnemers en er wordt gewerkt met first come, first served. Wilt u deelnemen aan dit evenement stuur dan een email naar Esther van der Maten of Dennis Vegter, Programmamanagers NewWays Noord-Nederland. Email: esther.van.der.maten@nhlstenden.com