Online Masterclass Water

30
Nov - 22

Online Masterclass Water

Op 30 november van 12.00 uur tot 13.30 uur organiseert Joint Corridors Off Road de Masterclass Water voor studenten en het bedrijfsleven samen met Bureau Voorlichting Binnenvaart.

Vervoer over water is onmisbaar. Allereerst via de binnenvaart tussen zeehavens en ons eigen achterland. Daarnaast groeit het belang van shortsea op Europese bestemmingen.

Joint Corridors Off-Road is een landelijk faciliterend actieprogramma van de Topsector Logistiek en stimuleert de gezamenlijke ontwikkeling van multimodale transportcorridors naast de weg. Bedrijven in de eigen regio worden gefaciliteerd bij het opstarten, continu verbeteren, opschalen en robuust maken van Joint Corridors met een gemeenschappelijke herkomst en bestemming van vrachttransport.

Over het algemeen geldt: van en naar de zeehavens via water en van en naar het achterland (Europa en Azië) via spoor.

Interesse?
Schrijf je tot 29 november in voor deze leuke, informele en informatieve online Masterclass door je hiernaast aan te melden.