Het vervoeren van sierteeltproducten per spoor heeft grote potentie

De kosten zijn lager en de betrouwbaarheid is hoog. Bovendien is vervoer per spoor een stuk duurzamer dan over de weg. Desondanks is er nog veel onbekendheid over deze vorm van transport. Daarom organiseerden Greenport West-Holland, NewWays Zuid-Holland en de VGB een webinar ‘Kansen voor sierteeltvervoer per spoor vanaf het Westland’ voor exporteurs en transporteurs.

De online bijeenkomst – die ruim dertig deelnemers telde – was bedoeld als ‘proeverij’, vertelt Eline van den Berg, themacoördinator Slimme en efficiënte logistiek bij de Greenport. “Er is nog veel onbekendheid over vervoer per spoor en over de kansen voor modal shift, dus het veranderen van vervoerwijze voor transport. De perceptie is dat vervoer per spoor minder betrouwbaar is, terwijl cijfers het tegenovergestelde uitwijzen. De bijeenkomst ging dus ook over een ‘mental shift’.

Aanvulling op andere transportvormen

Babiche van de Loo gaf een presentatie over NewWays Zuid-Holland. Doel van dit programma is om vanuit de provincie Zuid-Holland de modal shift te stimuleren (als uitvoering van het landelijk programma Joint Corridors Off-Road van de Topsector Logistiek). Caroline Koiter van Railcargo (informatieplatform voor spoorgoederenvervoer) gaf een presentatie over spoorgoederenvervoer  met aandacht voor een aantal pilots vanuit het verleden. Daarnaast waren er presentaties van twee transportondernemingen uit de sierteelt. Maciek Chelmowski van Jan de Rijk Logistics vertelde over de kansen van het inzetten van spoorgoederenvervoer naar Italië. René du Parand van transportbedrijf J.P. Vis & Zn gaf een presentatie over de positieve ervaringen met spoorvervoer naar Zweden. Opvallend uit beide presentaties was dat de invalshoek van de eindklant bepaalt of spoorgoederenvervoer haalbaar is. Vooral Scandinavische klanten zien duurzaamheid als trigger. Van den Berg: “Uit de presentaties bleek dat transport per spoor niet gezien moet worden als vervanging van wegtransport: het is een zeer goede aanvulling. Daarvoor moet je wel goede afspraken maken met andere ketenpartijen. Zo heeft vervoer per spoor te maken met een andere vertrektijd van de trein, daarom zal eventueel het laadproces aangepast moeten worden.”80% minder uitstoot

Tijdens de plenaire discussie – die werd geleid door Floor Schamp van de VGB – bleek dat exporteurs en transporteurs duurzaamheid als grootste uitdaging zien. Op dat punt scoort uitgerekend vervoer per spoor hoog, vertelt Van den Berg. “Vervoer per spoor heeft 80% minder uitstoot van CO2.” En het spoor heeft meer voordelen ten opzichte van wegtransport nu de dieselprijzen hoog zijn en er een groot tekort aan chauffeurs is. Het zou met name interessant kunnen zijn voor planbare orders en producten die een iets langere timelead kunnen hebben, denk bv aan planten. Van den Berg: “Voldoende redenen dus om je te verdiepen in vervoer per spoor.”