McCain kiest voor de Agrifood+ Express

29 Aug 2022

McCain Foods produceert in Lewedorp aardappel-gerelateerde producten. Deze worden opgeslagen in Lineage haar vrieshuizen verspreid over Europa.  Jaarlijkse rijden er 3000 vrachtwagens in 1 richting tussen McCain Lewedorp en Lineage Lelystad en 4300 vrachtwagens tussen Rotterdam en Lineage Lelystad.

Footprint: Vraagstuk McCain dit te reduceren

Deze vrachtwagenbewegingen stoten jaarlijks 2,7 miljoen kilogram CO2 uit en dragen bij aan de filevorming op het Nederlandse wegennetwerk. McCain wilden dit anders, en heeft destijds Kloosterboer (nu Lineage) benaderd of er opties zijn om de uitstoot te reduceren. Hierbij heeft Lineage de optie van transport per binnenvaart voorgesteld. In Vlissingen ontvangt Lineage veel reefers met import van diverse producten. Deze reefers worden in depot genomen in Vlissingen en na een check weer uitgegeven om de friet in Lewedorp te laden. Vervolgens gaan de volle reefers per binnenvaart naar CTU Flevokust. De volle containers worden vervolgens gelost bij Lineage Lelystad.

Een bijkomend voordeel is dat door de nieuwe vervoerswijze uit Zeeland er ook 4300 ritten die gebruikt worden voor het vervoer van lege containers vanuit Rotterdam naar Lelystad worden bespaard. De gebruikte reefercontainers voor de binnenvaart kunnen nu in Lelystad gebruikt worden voor het vervoer van Lelystad naar Rotterdam. Door deze koppeling en aanpassing in de supply chain word er 60% minder CO2 uitgestoten.

Prijs & kwaliteitseisen

Voordat de corridor definitief is gestart zijn er een aantal testen geweest. Voor McCain was het transport over water nieuw en zijn alle zaken nadrukkelijk in kaart gebracht. Zo is het van belang dat de koude keten niet onderbroken mag worden, om de kwaliteit te borgen. Lineage heeft de mogelijkheid om de reefers op het binnenvaartschip aan te sluiten, om zeker te zijn dat dit geen kwaliteitsissues met zich meebrengt is dit middels een testcontainer met templog getest. Daarnaast is het van belang dat het ook economisch klopt. De koppeling tussen de 2 stromen zorgt voor een concurrerende prijs tov de weg.

Uitdagingen

Overstappen naar een andere modaliteit brengt ook uitdagingen met zich mee, zaken waar je vooraf geen rekening mee houdt. Denk hierbij aan de Corona uitbraak en de huidige situatie door de oorlog in Oekraïne. De logistieke wereld is ontwricht (boten uit schema, volle terminals etc). Dit zorgt ervoor dat je nauw moet samenwerken met de diverse partijen in de keten, als een barge met 40 containers een connectie mist of niet mag lossen dit een grotere impact heeft als een truck. Aan de andere kant zorgt het aan de voorkant ook voor heel veel rust in het logistieke proces. Al met al is de barge een betrouwbaar product, we kunnen iedereen aanraden om deze stap te nemen. Van belang is dat je open en transparant naar elkaar communiceert.