Modal Shift, Mind Shift, Region Shift

 

EMMEN – De uitbreiding van NewWays Drenthe naar NewWays Noord-Nederland is een feit. De samenwerking tussen regionale partijen en de drie noordelijke provincies draagt bij aan de logistieke waarde propositie van Noord-Nederland. Hiermee zijn de Business Association DryPort Emmen-Coevorden, Logistiek Noord, gemeente Emmen, gemeente Coevorden, de provincies
Drenthe, Groningen en Fryslân, NHL Stenden en de Topsector Logistiek gemoeid.

Modal Shift, gebruik maken van duurzame transportmiddelen, is het uitgangspunt van het Joint Corridor Off-Road programma. In Noord-Nederland hebben verschillende partijen, verladers en vervoerders, hun volume gebundeld en zijn off road gegaan. Dit heeft tot op heden geresulteerd in de Joint Corridor van Coevorden naar Rotterdam en van Westerbroek naar Rotterdam. De regio kampt met de uitdaging om uitgaande stromen, fors groter volume, te matchen met ingaande stromen. Door de samenwerking kan logistiek slim worden ingezet in de drie Noordelijke provincies en optimaal gebruik worden gemaakt van de huidige knooppunten en netwerken. De uitbreiding naar Groningen en Fryslân moet leiden tot minder CO2-uitstoot, meer opstapmogelijkheden voor spoor en binnenvaart en een grotere bereikbaarheid in Noord-Nederland.

‘Klanten kiezen voor deze verbindingen [Coevorden – RSC Rotterdam] vanwege CO2-emmisie, betrouwbaarheid en de duurzaamheid van het spoor’ (dhr. Schilte, Customer Service RSC Rotterdam, 2020). ‘Ook de verladers moeten gewoon eens bereid zijn een proef te doen op het spoor’ (dhr. Brooksnieder, Terminalleiter EuroTerminal Emmen-Coevorden-Hardenberg, 2020).

Mind Shift is essentieel om transport op een andere manier uit te voeren. Hiermee wordt bedoeld dat er naast een fysieke verandering ook een mentale verandering moet plaats vinden. Een modal shift vergt vaak een aanpassing van interne logistiek: het gereed maken van een product of een container vol met gereed product. Het kiezen van duurzaam transport gaat vaak gepaard met een externe prikkel: de klimaatdoelstellingen van Parijs. De laatste tijd valt op dat steeds meer verladers ook vanuit een groene behoefte kiezen voor alternatief transport. Het gedachtegoed waar niet een enkele partij maar de gehele keten verantwoordelijk is voor duurzaamheid.

‘Wij van ESKA produceren onze producten op de meest duurzame wijze die mogelijk is in de kartonindustrie. Dan willen wij natuurlijk ook het transport [binnenvaart Westerbroek – Rotterdam] zo duurzaam mogelijk uitvoeren’ (dhr. Cuperi, Transport Manager ESKA, 2020)

Region Shift is nodig om zowel de modal shift als de mind shift te behalen. Door de uitbreiding naar Groningen en Fryslân is een landelijke dekking van het Joint Corridors Off-Road programma ontstaan. Hierdoor is het gemakkelijkere om nationale partijen met elkaar te verbinden. De optimalisatie van logistieke goederenstromen, van weg naar water en spoor, zorgt voor lagere kosten, hogere efficiëntie, meer flexibiliteit, lagere uitstoot van broeikasgassen en voor de drie noordelijke provincies tot betere benutting van de bestaande infrastructuur, profilering van de regio als logistieke hotspot en een verbeterd vestigingsklimaat. Om deze doelstellingen te realiseren is een tweede programmamanager aangesteld: Dennis Vegter.

‘De toekomst van logistiek in Noord-Nederland ligt in het ontwikkelen van slimme oplossingen die bijdragen aan duurzaamheid: people, planet en profit. New Ways, de modal shift en de bijbehorende mind shift zijn daarin belangrijke en uitdagende stappen. Samen met bedrijven in Noord-Nederland ga ik graag deze uitdaging aan.’ (Dennis Vegter, programmamanager NewWays Noord-Nederland, 2021)

De off road mogelijkheden in Noord-Nederland worden weergeven in deze film: https://youtu.be/Z6WGULxBZEU . Voor meer informatie kunt u terecht op: www.Go-off-road.eu