TLN en JCOR tekenen samenwerkingsovereenkomst

02 Jul 2024

‘Modaal vervoer is een mind shift’

‘Modaal vervoer is een mind shift, en die maak je niet alleen,’ zei spreker Jeroen Bolt, programmamanager ‘Joint Corridor Off Road’ van de Topsector Logistiek. Daarmee wil de Topsector Logistiek ondernemers stimuleren om zich gezamenlijk te richten op multimodaal vervoer. Hij haalde Limburg aan als voorbeeld van een regio waarin ondernemers en studenten samen zoeken naar drempels voor de overstap naar intermodaal vervoer én oplossingen daarvoor.

Tijdens de workshop tekende Bolt samen met Jan Boeve een overeenkomst om te bekrachtigen dat TLN gaat samenwerken met Joint Corridors Off-Road om TLN leden te helpen bij deze shift. ‘Het gaat ons niet puur om modal shift van de weg, maar om het modal optimum. Wanneer je over het water en spoor gaat waar het kan, creëer je ook weer ruimte voor hoogwaardig vervoer over de weg’ aldus Boeve.

 

Minder CO2-uitstoot

‘Eén binnenvaartschip zorgt voor drie tot zes keer minder CO2-uitstoot dan een vrachtwagen’, vertelde Ivo Schepers. Hij is programmanager van Joint Corridor Off Road’ in Limburg.

Schepers sprak over Supply Chain Valley, samenwerkingsverband in Limburg tussen grote bedrijven, overheden en kennisinstellingen. Rond uitdagingen zoals de energietransitie en personeelstekort zetten zij communities op. ‘Zulke thema’s pak je samen beter aan dan alleen.’

Limburg telt ruim 2100 logistieke bedrijven. Niet vreemd, volgens Schepers die er op wijst dat Limburg op een multimodaal kruispunt ligt waarvandaan goederen snel tot diep in Europa reizen.

Subsidies en concessies

Het is belangrijk dat Limburg en andere haven- en industriegebieden bereikbaar blijven, zei Erik van Dam. Hij is van stichting Connekt die het stimuleringsprogramma ‘Modal Shift’ van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat uitvoert.

Aan het programma hangen bijvoorbeeld subsidies voor ondernemers en stimuleringsmaatregels voor binnenvaartdiensten.

‘Intermodaal vervoer is kiezen voor duurzaamheid en verlicht de druk op het wegennet.’ En helemaal nu er de komende jaren aanzienlijke herstelwerkzaamheden zijn aan wegen, waterwegen, spoorlijnen en kunstwerken. ‘Dat zorgt voor een complexe logistieke puzzel die je alleen met multimodaal vervoer oplost.’

Tot slot spraken Bas van de Riet en Erik Maassen van den Brink, vanuit hun ervaring als transporteurs en hun betrokkenheid bij Combi Terminal Twente.

Van de Riet stelt dat je met één binnenvaartschip tussen Twente en Rotterdam elke dag 70 tot 80 vrachtwagens van de weg haalt. ‘Dat scheelt files, chauffeurs en leidt tot CO2– en stikstofbesparingen.’

Goede concurrent

Maassen van den Brink, directeur van Bolk Transport en voorzitter van de deelmarkt Exceptioneel Transport van TLN benadrukt dat ondernemers moeten afstappen van de factor ‘tijd’ bij hun keuze voor vervoersstromen. Wat maken die extra uren per binnenschip uit voor goederen die eerder per schip uit Azië kwamen?

Eén uitdaging die wel besproken moet worden, is de ‘korte’ afstand tussen Twente en Rotterdam. ‘Die maakt het soms moeilijk om van intermodaal transport een goede concurrent te maken van wegtransport. Maar door de capaciteit van binnenvaartschepen te vergroten en datacommunicatie tussen modaliteiten te verbeteren, kun je de efficiëntie vergroten en de kosten per container verlagen.’