Nationaal tekort aan data over transport van lege containers

01 Feb 2023

Er is nationaal een grootschalig tekort aan data over transport van lege containers, blijkt uit recent onderzoek van studenten van de Hogeschool Rotterdam opleiding logistics management. De aanleiding van het onderzoek was het reduceren van vrachtwagenritten, wegkilometers en CO² uitstoot door binnenvaart te stimuleren. Lege containers herpositioneren speelt hier een sleutelrol, maar nu blijkt er een nationaal tekort aan data over lege containers. Het onderzoek werd gedaan in het kader van het Joint Corridors Off Road programma van de provincie Zuid-Holland.

Om de supply chain en knelpunten bloot te stellen, hebben de studenten literatuurstudie uitgevoerd en interviews met stakeholders gehouden. Een belangrijk onderdeel van het onderzoek betreft de herpositionering van lege containers.

Uit de interviews blijkt echter dat de geïnterviewde stakeholders (Hutchison Ports ECT Rotterdam, Waalhaven Group B.V., Kramer Group, Danser Group, Euromax, Terminal, Cosco Shipping, Maersk, het Havenbedrijf Rotterdam, Dhr. Cieremans van Ab Ovo en Dhr. Kuipers) weinig tot geen inzicht hebben in het aantal lege containers dat zij afhandelen; een schrikbarende ontdekking voor de studenten. Deze data is namelijk van cruciaal belang om binnenvaart zo optimaal mogelijk te benutten.

Ook in het kader van verduurzaming is deze data belangrijk. In de transitie naar een duurzamere toekomst stappen bedrijven steeds vaker over van transport over de weg naar transport over het water. Dit zorgt voor minder kosten en CO² uitstoot, maar kan vaak nóg zuiniger. Maar dan moet de nodige data er wel zijn.

Voor alle bedrijven die te maken hebben met lege containers geldt dus: breng de situatie in kaart en verzamel zoveel mogelijk relevante data. Ook bedrijven die nog grotendeels gebruik maken van transport over de weg hebben hier belang bij. Een situatieschets laat namelijk duidelijk de potentie van de transitie naar binnenvaart zien. Wanneer het bedrijf zich in verdere fases van deze transitie bevindt, is belangrijke data al aanwezig, wat optimalisatie versoepelt. Het resultaat van het onderzoek van de studenten vraagt om vervolgonderzoek. De studenten hebben hun onderzoek afgesloten en hebben het officiële Off-Road Runners certificaat hiervoor ontvangen uit handen van prof. Bart Kuipers van de Erasmus Universiteit.