Off-Road Runners Reunited

Al drie jaar lang zijn Off-Road Runners, studenten van de Hogeschool Rotterdam, Hogeschool Zeeland, Breda University of Applied Sciences, Han Hogeschool en Stenden betrokken bij het Off-Road programma.

Zij hebben middels verschillende opdrachten een toegevoegde waarde geleverd aan bedrijven en tegelijkertijd zelf inzichten gekregen over synchromodaal transport.

Op 28 januari jl. brachten we studenten van de jaren 2018, 2019, 2020 bijeen. Ze gaven aan dat ze door het volgen van de Off-Road minor een beter beeld hebben gekregen hoe bedrijven samen kunnen werken en daarmee naast economische voordelen ook maatschappelijke voordelen behalen. Of de studenten nu wel of niet in de logistiek zijn verder gegaan, dit inzicht zal hen verder helpen.

Met inzichten alleen kom je niet verder, daar is ook leiderschap voor nodig. Jelle van de Lugt, teamleider van het Nuon Solarteam (tegenwoordig Vattenfal) deelde zijn lessons learned met betrekking tot leiderschap. Aan de hand van concrete voorbeelden gaf hij aan dat hij geleerd had uit de praktijk, af en toe support kreeg van een coach, maar uiteindelijk het team zo goed op een lijn had gebracht waardoor ze op de eerste plek eindigden. Hij sloot af met te stellen dat de successen ook vooral gevierd moeten worden.

Wando Boevé benadrukte het belang van de mental- én modal shift die er gemaakt moet worden binnen de logistiek om klimaatdoelstellingen te willen halen. Daar is veel talent voor nodig. Hij nodigde de studenten, waarvan een aantal inmiddels afgestudeerd is, en een baan heeft gevonden, uit om in contact te blijven met het Off-Road Programma. Waar mogelijk kunnen we support bieden.

Aangezien deze sessie online was, eindigde programmamanager Jeroen Bolt met de oproep dat we graag met iedereen in contact blijven en een uitnodiging sturen om fysiek bijeen te komen zodra de omstandigheden dat weer toelaten. Omdat het Off-Road Programma graag successen deelt… samen met een ieder die daar een bijdrage aan heeft geleverd!