Ook op de korte afstand is binnenvaart interessant

23 Mar 2023

Bron: Schuttevaer Robin van den Bovenkamp

MULTIMODAAL TRANSPORT EXPO

‘Joint corridors’, ofwel de bundeling van ladingstromen in de containerbinnenvaart, kunnen de betrouwbaarheid van vervoer over water vergroten. De Groene Hart-corridor is hier een goed voorbeeld van. Die toont aan dat gedeelde verbindingen ook over korte afstanden interessant zijn. Onder leiding van Babiche van de Loo van de provincie Zuid-Holland bespraken Sebastiaan van Dorsser (ECT), Michel Bot (Danser) en Harm Zijderlaan (OTB) hun keuze voor deze manier van transport.

Een joint corridor hoeft niet altijd van de grond af te worden opgebouwd, ook bestaande verbindingen kunnen ervoor worden ingezet. Foto Joint Corridors Off Road

In het programma Joint Corridor Off Road worden verladers aan elkaar gekoppeld om samen schaalbare vervoersverbindingen te creëeren. Volgens dit principe worden vrachten van de verschillende laders gebundeld en zoveel mogelijk gezamenlijk vervoerd van plek A naar plek B. ‘Echt niet alles hoeft van de weg, maar we zijn op zoek naar multimodale oplossingen’, zei Van de Loo. ‘En niet alleen in Zuid-Holland, we zijn ook in andere regio’s actief, in samenwerking met verladers en de logistieke sector.’

Kernwaardes voor vervoer over water zijn volgens haar: beschikbaar, schaalbaar en duurzaam. ‘Daarmee kun je zeer goed concurreren met het wegtransport.’

Een joint corridor hoeft niet altijd van de grond af te worden opgebouwd, ook bestaande verbindingen kunnen ervoor worden ingezet. ‘Het resultaat is meer volume, een hogere frequentie, grotere schepen en een hogere betrouwbaarheid’, zei Van de Loo.

‘Mensen hebben soms geen ervaring met binnenvaart of spoor’, legde Sebastiaan van Dorsser van ECT uit. ‘Dan moeten wij de betrouwbaarheid ervan aantonen. De Groene Hart-corridor is daar een goed voorbeeld van. Het is net een busdienst, er wordt gewerkt met vaste tijden.’

Korte afstand

De Groene Hart-corridor is een joint corridor-verbinding tussen Overslag Terminal Bergambacht (OTB) en de Maasvlakte. Directeur Harm Zijderlaan van OTB: ‘We hebben gewerkt aan de diepgang en de kade. Met de nieuwe havenkraan kunnen we ook zeecontainers lossen. Bergambacht ligt 20 minuutjes van Rotterdam, maar dat gaat allemaal over provinciale wegen. We liggen echter ook aan de Lek. We zagen daarom kansen voor de binnenvaart.’

Dankzij de bundeling van ladingstromen kan er volgens Michel Bot van rederij Danser ook gebruik worden gemaakt van ‘fixed windows’ op de terminals. ‘Van Rotterdam naar Bergambacht is een korte afstand. Dit project laat zien dat het dus ook op de korte afstand heel goed mogelijk is gebruik te maken van binnenvaart.’