Optimodal: ‘Modal Shift in het DNA’

02 Jul 2024

Optimodal: ‘Modal Shift in het DNA’

Optimodal Nederland B.V. is een neutrale logistieke dienstverlener met hoofdvestiging in Rotterdam. Via deelname aan het Modal Shift Programma wil Optimodal voor de gecontaineriseerde goederenstromen, die voorheen per truck werden getransporteerd, een shift maken van weg naar spoor. Bij deze modal shift zijn ook partners betrokken: onze traktionar, specialist in gecombineerd vervoer tussen Rotterdam en het Ruhrgebied, en de terminal partner.

Optmodal zet in op een shift van 35.900 TEUeq naar het spoor binnen 24 maanden. Op termijn zal verder ontwikkelen meer modal shift teweeg brengen.

Hoe vergroot Optimodal de toegankelijkheid tot het spoor?
“De basis daarvoor ligt in het voorlichten van klanten en door via bestaande casuïstieken aan te tonen, dat spoor een goed alternatief is voor de truck. Hierdoor ontstaat consensus bij de stakeholders om de modal shift te gaan doorvoeren.”

Hoe wordt de modal shift structureel ingebed in de bedrijfsvoering?
“Het zit in ons DNA, om de modal shift verder uit te rollen en nieuwe ladingstromen om te buigen naar het spoor. We doen dit al voor bestaande klanten. Nieuwe klanten gaan mee in het business model doordat ze de voordelen en potentie ervan zien.”