Modal shift resulteert in Win-winsituatie voor Rotterdam Fruit Wharf

22 Jan 2024

Efficiënter werken, meer productiviteit, minder CO²-uitstoot en meer voordelen voor Rotterdam Fruit Wharf 

De naam Rotterdam Fruit Wharf maakt direct de bedrijfsactiviteit duidelijk: fruit behandelen aankomend in de haven van Rotterdam. Als enige bedrijf met koelloodsen aan de waterkant in de Merwehaven, behandelen zij naast de containers ook de conventionele koelschepen met fruit uit Zuid-Afrika en Brazilië met wekelijkse aankomsten.

Een duurzame koers

Zodoende is het belangrijk om een efficiënte, duurzame werkwijze te blijven ontwikkelen extra groot. Commercieel directeur Peter van de Laar zet deze koers uit. Met 40 jaar ervaring in de haven van Rotterdam kent hij alle ins en outs. En dat blijkt, want het bedrijf heeft veel successen behaald door onder andere gebruik te maken van de binnenvaart.

Eerst legt Peter uit waar de vraagstukken ontstonden. “Door steeds grotere schepen en het tegelijk willen afhalen van de containers door de ontvangende partijen, ontstonden er aan de landkant bij de grote deep sea terminals onvermijdelijke wachttijden. Eén van de opties om deze knelpunten te vermijden, is om containers met een andere modaliteit dan vrachtauto’s uit te halen. Mede door onze unieke locatie in de Merwehaven, met de koelloodsen aan de waterkant, is de binnenvaart een logische oplossing.”

Mooie resultaten, grootse voordelen

Sinds juli vorig jaar hebben zij al ruim 500 containers per binnenvaartschip van de Maasvlakte naar RFW vervoerd. Deze modal shift levert direct grote voordelen op, zoals: het vermijden van de knelpunten aan de landkant bij de deep sea terminals, hogere duurzaamheid, vermijden van de drukte op de ring rond Rotterdam, geen piektoeslagen meer en andere kostenbesparingen. Bovenal hebben zij een efficiency slag kunnen maken, omdat alle containers direct op de kade staan en direct gelost kunnen worden.

Samenwerken naar oplossingen

Alle partijen in de keten zijn hier blij mee en doen graag mee om deze modaliteit te faciliteren. Peter legt uit. “De containerterminal ziet druk aan landkant verminderen, Rotterdam is blij met minder containers op de weg en wij genieten de eerder genoemde voordelen. Kortom: dit werkt perfect.

Deze modal shift had echter niet kunnen plaatsvinden zonder hulp van de direct betrokken partijen. Mede door het initiatief van de Port of Rotterdam om alle partijen bij elkaar te brengen, kunnen we nu concluderen dat het vervoer over water voor ons een succes is gebleken.”

Het advies van Peter voor andere bedrijven die de modal shift willen maken, maar op obstakels stuiten, ligt de oplossing in samenwerking. “Benut alle kansen die er liggen. De eerste stap is samenkomen om alle processen op elkaar af te stemmen.

Pak problemen aan en vraag je samen af: hoe kan je het faciliteren? De efficiëntie en alle andere resultaten die het uiteindelijk oplevert, zijn de moeite zeker waard.” Peter kijkt dan ook met een positieve blik naar de toekomst. “Ik weet zeker dat de modal shift gaat groeien. Als onderdeel van KLG, Kivits Logistics Group, kunnen wij veel meer ladingen generen die voor deze modal shift in aanmerking komen.  We gaan de toekomst samen tegemoet!”