Samenwerking tussen Joint Corridors en Greening Corridors is een feit

11 Apr 2024

Greening Corridors

Greening Corridors is een toonaangevend consortium dat zich toelegt op het verduurzamen van logistieke corridors. Met een brede samenstelling van 36 deelnemers, waaronder 5 hogescholen, 9 kennisinstellingen, 5 logistieke regionale triple helix en brancheorganisaties, 7 actieprogramma’s & coalities en 10 bedrijven en overheden uit het logistieke werkveld, staat dit consortium aan de vooravond van innovatie in de transportsector.

Het doel van Greening Corridors is om door middel van een integrale aanpak de duurzaamheid binnen de logistieke corridors te verhogen, wat goed aansluit op de doelen van Joint Corridors Off-Road. De focus ligt op drie kernthema’s: de betere benutting van capaciteit, de ontwikkeling van schone, veilige en autonome modaliteiten, en de digitalisering van de toeleveringsketen. Belangrijk is ook dat Greening Corridors, gesteund door subsidieverstrekker SIA, zich ontwikkelt als een krachtig ecosysteem op het gebied van profilering, professionaliteit en personeelsbeleid, netwerken, kwaliteit, en doorwerking.

Off-Road Runners

De participatie van hogeschoolstudenten speelt een cruciale rol binnen het consortium. Dankzij de praktijkgerichte onderzoeken binnen het Joint Corridor Offroad-programma krijgen studenten (Off-Road Runners) de unieke kans om direct samen te werken met professionals uit het werkveld. Dit biedt hen de mogelijkheid om concrete onderzoeken naar multimodaal goederenvervoer uit te voeren, wat niet alleen waardevol is voor hun professionele ontwikkeling, maar ook aanzienlijke voordelen oplevert voor de betrokken bedrijven. Het succes van dit programma blijkt wel uit de trots die veel ‘Off-Road-runners’ voelen bij het dragen van deze titel.

In een streven naar nationale dekking, is het programma afgelopen jaar uitgebreid met de deelname van vier nieuwe hogescholen, bovenop de oorspronkelijke vijf. Ook internationaal groeit de belangstelling, met reeds bestaande contacten bij de Hogeschool van Antwerpen en de Hogeschool van Kleve, en een toenemende interesse vanuit het European Forum Of Logistics Education (EFLE).

Op het vlak van professionalisering heeft Greening Corridors significante vooruitgang geboekt met de ontwikkeling en succesvolle implementatie van een masterclass in synchromodaal vervoer. De organisatie kijkt nu uit naar het opzetten van verdere masterclasses, specifiek gericht op intermodaal vervoer.

Multimodaal vervoer

Als we kijken naar de toekomst van multimodaal vervoer, is het duidelijk dat duurzaamheid de belangrijkste uitdaging vormt. Tegelijkertijd is er een groeiend besef dat de ontwikkeling van multimodaal vervoer in de praktijk nauw moet aansluiten bij de principes van Physical Internet (PI), wat essentieel is voor een duurzame en efficiënte toekomst van de transportsector. Greening Corridors staat klaar om deze uitdagingen aan te gaan, gedreven door innovatie, samenwerking en een diepgewortelde commitment aan duurzaamheid.