Tekort aan data lege containers staat modal shift in de weg

09 May 2023

Bron: https://www.logistiek.nl/189848/tekort-aan-data-lege-containers-staat-modal-shift-in-de-weg

Er is nationaal een grootschalig tekort aan data over het transport van lege containers. Dit gebrek aan data is dusdanig schrikbarend dat dit ten koste gaat van de modal shift naar de binnenvaart, concluderen studenten van de Hogeschool Rotterdam, opleiding logistics management, in een recent verschenen onderzoek naar de herpositionering van containers.

De aanleiding van het onderzoek door de studenten was het reduceren van vrachtwagenritten, wegkilometers en CO2 uitstoot door het stimuleren van de modal shift naar de binnenvaart. Wil dit kans van slagen hebben, zo blijkt uit het onderzoek, dan speelt het herpositioneren van lege containers een sleutelrol. Probleem is alleen dat er een nationaal tekort is aan data over lege containers.

Interviews containerbedrijven

Tot die conclusie komen de hbo-studenten op basis van een literatuurstudie en interviews met containerbedrijven als Hutchison Ports ECT Rotterdam, Waalhaven Group, Kramer Group, Danser Group, Euromax, Terminal, Cosco Shipping, Maersk en het Rotterdamse Havenbedrijf.

Geen inzicht lege containers

Uit de interviews blijkt volgens de studenten dat deze bedrijven geen inzicht hebben in het aantal lege containers dat zij afhandelen terwijl data van cruciaal belang is om binnenvaart zo optimaal mogelijk te benutten.

Beschikbaarheid data

Ook in het kader van verduurzaming is deze data volgens de studenten belangrijk. In de transitie naar een duurzamere toekomst stappen bedrijven steeds vaker over van transport over de weg naar transport over het water. Dit zorgt voor minder kosten en CO2-uitstoot, kan vaak nog zuiniger, maar dan moet de nodige data er wel zijn, stellen de studenten vast.

Potentie binnenvaart

De boodschap aan bedrijven naar aanleiding van dit onderzoek is dat bedrijven, die te maken hebben met lege containers, de situatie beter in kaart moeten brengen en dat zoveel mogelijk relevante data moet worden verzameld. Dat geldt ook voor bedrijven die nog grotendeels gebruik maken van het transport van containers over de weg. Een situatieschets in het onderzoek laat namelijk duidelijk de potentie zien van de transitie naar binnenvaart.

Vervolgonderzoek

De studenten hebben het onderzoek, dat werd gedaan in het kader van het Joint Corridors Off Road programma van de provincie Zuid-Holland, inmiddels afgesloten, maar zij vinden het wel raadzaam dat naar aanleiding van de resultaten een vervolgonderzoek wordt ingesteld