Twentse bedrijven werken samen aan de Twente corridor.

210708 Overijssel Twente Corridor deelnemers

Twentse bedrijven werken samen aan de Twente corridor die buitengewoon betrouwbaar en concurrerend is.

De waterverbinding met de Rotterdamse haven.

 

De Initiatiefnemers Koninklijke Grolsch, Bolk, CTT, Kees Smit en facilitators Havenbedrijf Port of Twente, Logistic Association Port of Twente, Provincie Overijssel en Joint Corridor Off- Road bundelen hun krachten. Op 8 juli is de Twente Corridor officieel gelanceerd. Het doel is om bedrijven in de regio aan te moedigen gebruik te maken van deze duurzame transportmodaliteit en een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid en kennisinfrastructuur van de regio. Koninklijke Grolsch heeft de ambitie om in 2025 een volledig klimaat neutrale brouwerij te zijn. Het verduurzamen van transport is daarvan een onderdeel om dat te realiseren. Daarnaast is het essentieel om samen te bouwen aan een robuuste hoogfrequente verbeterde transportverbinding door meer bedrijven in de regio te laten aansluiten.

SAMEN WERKEN AAN DUURZAME LOGISTIEK

Koninklijke Grolsch, Bolk, CTT en Kees Smit laten zien dat je door samenwerking een robuuste en duurzame transport oplossing kunt creëren. De binnenvaartverbinding tussen Twente en Rotterdam is absoluut een verbinding die openstaat voor iedereen. Hoe meer partijen meedoen, des te meer mogelijkheden er bijvoorbeeld zijn voor het matchen van import- en exportcontainers, het verhogen van het aantal afvaarten en het reduceren van het vervoer van lege containers. “Als verlader of ontvanger draag je daarmee een flinke steen bij aan de reductie van CO2. De besparing is al snel zo’n 40%” vertelt Miranda Volker, Logistiek Makelaar en Programma Manager ORO. Ook ziet Koninklijke Grolsch een forse besparing in CO2 uitstoot doordat sinds 2020 ruim 78% van hun containers per binnenvaart wordt vervoerd, aldus Jaap Hulshof, Manager Corporate Sponsoring & Corporate Events. Andre Pluimers, General Manager van Bolk zegt “Nu is het tijd om te zorgen dat veel meer MKB-bedrijven van deze verbeterde mogelijkheden gebruik gaan maken, zodat wij ook echt een doorbraak kunnen realiseren”

KRACHTEN BUNDELEN VIA PORT OF TWENTE

Economische structuurversterking en de bevordering  van het vervoer over water is een belangrijk aspect binnen het Havenbedrijf Port of Twente als samenwerkingsverband van de vijf gemeenten aan de Twentekanalen. “Het ondersteunen en zo mogelijk faciliteren van initiatieven die daaraan bijdragen past bij dat streven” aldus Gerry Waanders, Manager Havenbedrijf van Port of Twente.  Het havenbedrijf werkt samen met de Logistic Association onder de vlag van Port of Twente waarin ook het “Huis van de Logistiek en XL Businesspark participeren. De samenwerkende partijen zetten zich in om initiatieven en programma’s van de Topsector logistiek bekend te maken in de regio en bedrijven bij elkaar te brengen. Sebastian Piest: “De Twente Corridor is daarvan een mooi voorbeeld. Het maakt de mogelijkheden van multimodaal transport inzichtelijk en vormt de basis voor de ontwikkeling en opschaling van duurzame verbindingen.” Ook benadrukt Annemarie Withag-Terpstra, Commercieel Directeur van CTT het belang van intensieve samenwerking, kennisdeling en transparante datadeling. Het biedt CTT de mogelijkheid om het logistieke netwerk in de omgeving te versterken om zo verdere groei van de regio te mogelijk te maken.

     

KENNISINFRASTUCTUUR  BETER BENUTTEN

Het consortium van deze Twente Corridor biedt mogelijkheden om ook samen met de Universiteit van Twente te werken aan een praktische en bewezen berekening voor CO2-besparing, die als nieuwe standaard kan dienen. Zo wordt samen een volgende stap gezet tegen de achtergrond van de Europese klimaatmaatregelen en is de Twentse binnenvaart toonaangevend. Studenten kunnen, vanuit het project Off-Road Runners, bedrijven helpen om duurzaamheidsambities te realiseren. Het landelijk programma team van Joint Corridors Off-Road onder leiding van Annemieke de Leeuw en Frans van den Boomen begeleiden hierin.

TWENTE CORRIDOR

De Twente Corridor is hiermee onderdeel geworden van het landelijke programma Joint Corridor Off-Road van de Topsector Logistiek en de eerste Joint Corridor in Overijssel. Een Joint Corridor is een gezamenlijke (internationale) transportverbinding van meerdere gelijkgestemde bedrijven met eenzelfde herkomst en bestemming voor vrachttransport. Na de opstart van een Joint Corridor wordt actief samengewerkt aan het continu verbeteren van de transportprestaties. Hierbij streven samenwerkingspartners naar het realiseren van Joint Corridor excellence op vier deelgebieden: beschikbaarheid, schaalbaarheid, duurzaamheid en mobiliteit.