Voucherregeling Modal Shift Zuid-Holland: een gratis stap naar duurzame logistiek

15 Apr 2024

De provincie Zuid-Holland stimuleert bedrijven om hun goederenvervoer van de weg naar het spoor en de binnenvaart te verplaatsen met een unieke voucherregeling. evofenedex en Joint Corridors Off-Road Zuid-Holland werken hierin nauw samen.

In een ambitieuze stap naar duurzame logistiek, bundelen evofenedex en de provincie Zuid-Holland, met het programma Joint Corridors Off-Road Zuid-Holland, hun krachten, om bedrijven te ondersteunen bij het realiseren van een modal shift in hun goederenvervoer. Dit initiatief biedt kosteloos advies aan bedrijven, met als doel, in Zuid-Holland, de congestie op de weg te verminderen en de CO2-uitstoot terug te dringen. Het richt zich met name op bedrijven die, tot op heden, voornamelijk gebruikmaken van wegvervoer en waarbij de mogelijkheden voor modal shift nog niet voldoende zijn onderzocht.

Modal shift

Het streven naar ladingverschuiving, waarbij goederenvervoer wordt overgeheveld van de weg naar alternatieve modaliteiten, zoals spoor, binnenvaart en short sea, wordt gezien als een cruciale stap in het reduceren van congestie op de weg en het verminderen van CO2-uitstoot. Ook worden hiermee chauffeurstekorten aangepakt en de efficiëntie van logistieke operaties verbeterd. De provincie Zuid-Holland ziet deze modal shift als een kans de provincie duurzamer en leefbaarder te maken.

Voucherregeling

Advies bij modal shift is voor bedrijven in Zuid-Holland kosteloos. De advieskosten van evofenedex worden gedekt door een voucherregeling, waarbij bedrijven tot 1500 euro subsidie ontvangen voor het verkrijgen van adviesdiensten.

De hands-on aanpak van deze voucherregeling is gebaseerd op de volgende stappen:

  1. Inventarisatie en analyse van goederenstromen: het identificeren van potentieel voor modal shift binnen de goederenstromen van het bedrijf.
  2. Opstellen van een businesscase: het uitwerken van een gedetailleerde case, inclusief een kostenvergelijking en CO2-berekeningen voor goederenstromen die in aanmerking komen voor een modal shift.
  3. Contact leggen tussen het bedrijf en de logistiek dienstverlener (binnenvaartterminal, spoorterminal, spoorvervoerder, binnenvaartrederij, etc.).

Randvoorwaarden

Het project richt zich op bedrijven waarmee evofenedex en Joint Corridors Off-Road Zuid-Holland al contacten hebben in hun verschillende netwerken. Zo moeten de bedrijven gevestigd zijn in Zuid-Holland en is de regeling vooral bedoeld voor bedrijven actief in (consumenten)elektronica, chemie, agro en afval. Het doel is om het volume van goederenstromen in Joint Corridors te vergroten, waardoor een verschuiving plaatsvindt van wegtransport naar spoor- en watertransport. Bedrijven die al eerder contact hebben gehad met het programma Joint Corridors Off-Road van de provincie Zuid-Holland, worden aangemoedigd opnieuw contact op te nemen, om zo de overstap naar een succesvolle modal shift te bevorderen.

Er zijn voor twintig tot dertig bedrijven mogelijkheden om gebruik te maken van deze voucherregeling. Belangstellenden kunnen het formulier invullen waarna contact wordt opgenomen.

Subsidieregeling stimulering modal shift

Naast de voucherregeling geldt vanuit de overheid nog een aanvullende subsidie, die het voor bedrijven aantrekkelijk maakt hun mogelijkheden naar modal shift te bekijken. Om bedrijven te stimuleren meer goederen via het water en het spoor te vervoeren, is namelijk in 2023 de ‘Subsidieregeling stimulering modal shift van weg naar water of van weg naar spoor’ van kracht geworden. Deze subsidieregeling betreft een tegemoetkoming in de meerkosten van bedrijven ten opzichte van de kosten voor vervoer over de weg. Het gaat hier om een maximaal bedrag van 20 euro per container – of het equivalent daarvan bij bulk – afhankelijk van gewicht en vermeden wegkilometers, die structureel wordt verplaatst van de weg naar een andere modaliteit. De voucherregeling en de subsidieregeling kunnen naast elkaar gebruikt worden.

evofenedex en modal shift

evofenedex heeft in de afgelopen jaren met haar hands-on aanpak al meer dan honderd bedrijven geholpen bij hun streven naar modal shift. De aanpak van evofenedex is hierbij gericht op individuele bedrijven, waarbij een één-op-één advies wordt gegeven over de mogelijkheden voor modal shift. Het hoofddoel van de voucherregeling is het stimuleren van bedrijven in Zuid-Holland om de mogelijkheden van binnenvaart, short sea en/of spoorvervoer, te gaan benutten als alternatief voor wegvervoer.

Meer informatie:

Geïnteresseerden nemen contact op met bedrijfsadviseur Mark van Geest via ledenservice@evofenedex.nl of 079-3467 346 of met programmamanager Babiche van de Loo bpam.vande.loo@pzh.nl. De voucherregeling komt ook aan bod tijdens de Modal shift inspiratiesessie op het Duurzaam Vervoer Inspiratie Event van evofenedex op 28 mei in Zoetermeer.

https://www.evofenedex.nl/actualiteiten/voucherregeling-modal-shift-zuid-holland