Wegvervoer en spoorvervoer kunnen niet zonder elkaar

bertschi terminal

Het eerste Off-Road MKB Instapevent bij de Bertschi Terminal in de Botlek was een kennismaking met de kansen van spoorvervoer. Wat komt er allemaal bij kijken als een container van een vrachtwagen wordt overgeslagen via de terminal en verdergaat per trein?

Een groeiend tekort aan chauffeurs en materieel, meer files op de weg en het werken aan reductie van CO2-uitstoot. Het antwoord hierop wordt in meer multimodaal vervoer gevonden door Joint Corridors Off-Road, die samen met én bij Bertschi het evenement hield in het Rotterdamse Botlekgebied.

Multimodaal instappen

Volgens Barry Mol, general manager van Bertschi, is het makkelijk instappen op multimodaal vervoer. “Onze weg-spoorterminal is sinds drie jaar opengesteld voor andere vervoerders dan Bertschi alleen. Een container die door een vrachtwagen de terminal wordt binnen gereden, wordt binnen 20 minuten met een kraan op de trein overgeladen. Vanaf de terminal zijn er meerdere transportroutes vanuit de regio naar het achterland opgezet, waaronder de corridor naar Wenen. Vanaf februari vertrekt de corridor zes keer per week vanuit Rotterdam.”

Groei spoorvervoer

Bertschi is gespecialiseerd in logistieke dienstverlening van vloeibare en droge bulkproducten voor de chemische industrie, vooral via het spoor maar ook over de weg per vrachtwagen. “De focus ligt bij ons op het langeafstandsvervoer”, vertel Mol. “In Europa beschikt het bedrijf over 26 eigen treinen en 1.000 trucks. Er is geen ambitie om te groeien met de trucks, maar zij zijn wél nodig in de first en last mile. Bij ons gaat 75 procent van de afgelegde kilometers níét over de weg. Hiervan gaat het grootste deel per spoor en een klein deel over het water. Behalve in Rotterdam beschikken wij ook over terminals in Moerdijk, Delfzijl en Terneuzen. De laatstgenoemde wordt momenteel sterk uitgebreid.”

bertschi terminal spoorvervoer wegvervoer
Barry Mol (links) en Matthew Harteveld, tijdens de rondleiding op de Bertschi-terminal in Rotterdam.

Multimodaal vervoer komt nu echt goed op stoom. In het afgelopen jaar is bij de Rotterdamse vestiging van Bertschi het vervoerde aantal containers per spoor explosief gestegen, aldus Mol. “Werden in 2019 door onze treinen 14.522 containers vervoerd, dit aantal nam in 2020 toe tot 15.861 containers en groeide in 2021 fors tot 20.560 containers. Een stijging van maar liefst 29 procent ten opzichte van 2020.”

Duurzaamheid en veiligheid

Matthew Harteveld, operationsmanager Rotterdam, heeft goede hoop dat bedrijven Bertschi weten te vinden om gebruik te maken van spoorvervoer, ook al is dat op en direct na het event nog niet gebeurd. “Wegvervoer over lange afstand heeft op termijn railvervoer nodig. Wegvervoer en spoorvervoer kunnen niet zonder elkaar. Ladingbelanghebbenden moeten in het kader van klimaatdoelen hun CO2-uitstoot inzichtelijk maken en aantonen hoe zij die reduceren. Zij kunnen hieraan voldoen door over te stappen van wegvervoer op multimodaal vervoer en meer gebruik te maken van spoorvervoer en shortsea.”

Die overstap is een makkelijk transitie, stelt de operationsmanager. “Bij de overstap van wegvervoer naar spoorvervoer is het mogelijk maar liefst 70 procent CO2 te besparen. Dit is de uitkomst van ons rekenmodel en heeft te maken met het feit dat een trein twintig tot 35 containers kan vervoeren, terwijl een vrachtwagen maar één container kan vervoeren. Duurzaamheid is dan ook een belangrijke reden om gebruik te gaan maken van spoorvervoer. Een andere reden is de veiligheid. Spoorvervoer is bewezen de meest veilige manier van transport. Zeker bij vervoer van chemische producten speelt dat aspect een belangrijke rol. Verder is de betrouwbaarheid van het spoorvervoer verbeterd, ook al zijn de treinen soms wat langer onderweg. Het belangrijkste is dat de vervoerde producten op de gewenste tijd beschikbaar zijn bij aflevering.”

Corridor Rotterdam-Wenen

Vanaf de Bertschi-terminal zijn er meerdere spoorverbindingen per week naar meerdere bestemmingen, waaronder Wenen. Naar deze corridor heeft Joep Kersbergen van de Hogeschool Rotterdam als ‘off road runner’ samen met Joint Corridors Off-Road een onderzoek gedaan gedurende zijn minor. “De voornaamste conclusie die uit het onderzoek getrokken kon worden, was dat het grootste knelpunt in Wenen lag. Het bleek dat er vaak te weinig lading vanuit Wenen naar Rotterdam kwam, waardoor ongeveer een op de vijf treinen werd geannuleerd. Eind januari bleek dat er meer aanbod was voor de lading uit Wenen en Rotterdam, zodat er vanaf februari is opgeschaald naar een frequentie van zes keer per week. Er lag ook een potentie voor het vervoer van lege containers, wat nu ook is gerealiseerd. Door de opschaling en het extra volume wat er bij is gekomen, is de betrouwbaarheid ook gestegen.”

goederentransport per trein
In 2021 groeide het aantal vervoerde containers door Bertschi per spoor van en naar Rotterdam met 29 procent ten opzichte van 2020.
Kostenbesparing

Dat de betrouwbaarheid van de corridor Rotterdam-Wenen is verbeterd, bevestigt manager Jan Muller van Trimodal Europe NVOCC, expediteur voor transport vooral via het spoor. “Maar er kan nog weleens vertraging ontstaan als het aanbod groot is. Wij maken al meer dan een jaar gebruik van de Rotterdam-Wenen-corridor vanaf de Bertschi-terminal in Rotterdam, vooral voor seizoensgebonden zaaigoed. Voor onze klanten maken wij ook gebruik van andere terminals, afhankelijk van de operator, de ophaallocatie en de bestemming.”

Muller vond het Off-Road MKB Instapevent informatief. “Het overladen van een rederijcontainer naar een container van Bertschi via een zogeheten linerbag lijkt interessant voor ons. Dat zou extra kosten schelen die we voor een rederijcontainer betalen als die op de trein gaat. We zijn aan het onderzoeken of hiervoor een kostenbesparing voor onze klanten mogelijk is.”

BRON: Vakblad Transport en Logistiek

https://transportlogistiek.nl/transport/wegvervoer-en-spoorvervoer-kunnen-niet-zonder-elkaar/